بانک مرکزی: از محل اعتبارات خود۲۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران فرشتگان پرداخت کردیم

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
با پایان یافتن سومین مرحله از تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، تاکنون حدود 168 میلیارد و 677 میلیون تومان با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به آنان پرداخت شده است.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، تاکنون بانک مرکزی 2 هزار میلیارد ریال( 200 میلیارد تومان) اعتبار در چهار مرحله برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین اختصاص داده است.

فرآیند تعیین تکلیف حساب های این تعاونی از اواخر اردیبهشت ماه 1396 آغاز شد و در مرحله نخست دارندگان حساب هایی با موجودی کمتر از 100 میلیون ریال( 10 میلیون تومان) به موسسه اعتباری کاسپین مراجعه و 90 درصد موجودی حساب های خود را به صورت علی الحساب دریافت کردند.

در مرحله دوم این طرح در خرداد ماه امسال ، نوبت به حساب های 200 میلیون ریالی (20 میلیون تومان) رسید و در مرحله سوم که از چهارم تیرماه جاری آغاز و تا هفدهم ماه جاری ادامه یافت به حساب های زیر 500 میلیون ریال ( 50 میلیون تومان) رسیدگی شد.

قرار است به زودی با اعلام بانک مرکزی و تخصیص خط اعتباری جدید، نوبت به حساب های زیر یک میلیارد ریالی( 100 میلیون تومان) تعاونی منحله فرشتگان برسد؛ اختصاص خطوط اعتباری که در قبال دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله فرشتگان صورت می گیرد با توجه به میزان مراجعات سپرده گذاران است.