تجمع میدانی کارگران شهرداری منطقه یک خرم آباد دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق

تجمع میدانی کارگران شهرداری منطقه یک خرم آباد دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷

صبح روزدوشنبه19تیر، جمعی از کارگران شهرداری منطقه یک خرم آباد دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق در میدان 22بهمن خرم آباد تجمع کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارگران معترض شهرداری منطقه یک خرم آباد به خبرنگاران گفتند: 4ماه است حقوق نگرفته ایم و زندگی ما در تنگنا قرار گرفته است اما شهرداری توجه ای نمی کند.