پرداخت هزینه بازنشستگی ۳۴۱ کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه بدنبال 2 ماه تجمعات اعتراضی شان

پرداخت هزینه بازنشستگی ۳۴۱ کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه بدنبال 2 ماه تجمعات اعتراضی شان
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷

بعد از گذشت حدودا دو ماه از برپایی اجتماعات اعتراضی که هر روز توسط ۳۴۱ نفر از کارگران تازه بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه برپا می‌شد، سر انجام کارفرما هزینه بازنشستگی آنان را پرداخت کرد.
به گزارش ایلنا، شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه گفتند: کارگران مذکور از اسفند ماه سال ۹۵ مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور شده بودند اما به دلیل عدم واریز ۴درصد حق بیمه توسط کارفرما صدور احکام بازنشستگی آنها تاکنون به تاخیر افتاده بود.
طبق اظهارات یکی از کارگران بازنشسته با توجه به اینکه ترک کار آن‌ها از تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۹۵ از سوی کارفرما تایید شده است طبق قانون می‌توانند از مرداد ماه مستمری بازنشستگی خود را از تامین اجتماعی دریافت کنند.
به گفته این منابع،حق سنوات 341کارگر بازنشسته کماکان پرداخت نشده است.