تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس قو نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس قو نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷

از ساعت ۸ صبح روزشنبه 2۷ خرداد، حدود ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه پارس قو در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه مطالبات مزدی و مشخص نبودن زمان بازگشایی این کارخانه در محوطه محل کار خود تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این تجمع تا حوالی ساعت ۱۲ ظهر ادامه داشت و کارگران شرکت کننده مانند دفعات بنر و پوستر‌هایی را حمل می‌کردند که در آن به عملکرد کارفرما و سهامداران اعتراض شده بود.
آنها به ایلنا گفتند در شرایطی که مشکلات کارخانه روغن نباتی قو دیگر برکسی پوشیده نیست اما کارفرما همچنان از پرداخت، دستمزد بهمن سال گذشته و مطالبات مزدی اسفند ۹۵، فرودین و اردیبهشت ۹۶ آنها خودداری می کند.
کارگران پارس قو افزودند: در نتیجه آنها در پرداخت هزینه‌های مربوط به پرونده شکایتی که از طرف آنها و علیه کارفرما، حدود دو هفته پیش در دادسری بعثت مطرح شده است را ندارند.
براین اساس گفته می‌شود که هر کدام از کارگران روغن قو حدود ۳ ماه پرداخت نشده (حدود پنج میلیون تومان) طلبکار است که هزینه دادرسی چنین پرونده‌ای دست‌کم حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین دفترچه بیمه‌های کارگران روغن قو دو هفته است که تمدید نشده و آنها هنگام مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند.