کنایه‌ مشاور فرهنگی روحانی به وی

(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری فارس
مشاور فرهنگی رئیس جمهورعنوان کرد: مراقب باشیم صفحه اینستاگراممان را به کسانی نسپاریم که در برابر هزینه هایی که برای ما ایجاد می کنند مسئولیتی نمی پذیرند.

به گزارش خبرنگار گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در واکنش به یگی از آخرین پست های اینستاگرامی رئیس جمهور، در صفحه توئیترش نوشت: مراقب باشیم صفحه اینستاگراممان را به کسانی نسپاریم که در برابر هزینه هایی که برای ما ایجاد می کنند مسئولیتی نمی پذیرند.

گفتنی است وی هفته پیش عنوان کرده بود: روحانی، خاتمی نیست، نه تعارف می کند و نه ماخوذ به حیا می شود.