عدم پرداخت 9 ماه مطالبات پرستاران شهرکرد


چهارشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شهر کرد از تأخیر ۹ ماهه در پرداخت معوقات پرستاران شهر کردی خبر داد.
به گزارش پرستارنیوز، آخرین پرداختی مربوط به مهر ماه سال گذشته است که در روزهای اخیر پرداخت شد. وی با بیان اینکه آخرین بار در اواخر سال گذشته معوقات را تا شهریور ماه تسویه کردند، گفت: البته ۵۰ درصد اضافه کار و کارانه مهر ماه پرداخت شد.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شهر کرد با بیان این که پرستاران ناگزیر از ادامه کار در حرفه خود هستند، افزود: اما تأخیر در پرداخت معوقات سبب کاهش شدید انگیزه کاری در پرستاران شده است و بارها از ما خواسته اند تا این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه با به روز شدن پرداختی ها انگیزه کاری پرستاران هم افزایش می یابد، گفت: هم اکنون به علت تأخیر در پرداخت اضافه کار با وجود کمبود نیروی انسانی تمایلی به اضافه کار ندارند.
http://tnews.ir/news/75bf87907226.html