معاون روحانی: آتش به اختیار، دوقطبی سازی ناصواب و هراس زایی اجتماعی است

(تیتر از جنگ خبر)
ایسنا، ۲۴ خرداد
‏معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اظهار کرد: از حرکت به سوی بحران زایی بیشتر که به نفع کشور نمی ‌باشد، خودداری کنیم.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توئیتر خود نوشت:

«تلاش دوباره برای تقسیم جامعه به مدافعان منافع ملی انقلابی و مخالفان؛ مدافعان دو قطبی سازی ۵۹ و مخالفان آن؛ آتش به اختیاران و آتش به قانونان؛ و... تعمیق شکاف‌های ملی،از طریق دوقطبی سازی ناصواب و هراس زایی اجتماعی است؛ از حرکت به سوی بحران زایی بیشتر که به نفع کشور نمی ‌باشد، خودداری کنیم.»

---------------------------------------------------------------------------

انصاف نیوز، ۲۴ خرداد
توضیحات ابوطالبی درباره توئیت جنجالی‌اش
حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توضیح نوشته‌ توئیتری اخیرش در صحفه خود در اینستاگرام نوشت:

«در توئیتر نوشته بودم ” تلاش دوباره برای تقسیم جامعه به مدافعان منافع ملی انقلابی و مخالفان؛ مدافعان دو قطبی سازی ۵۹ و مخالفان آن؛ آتش به اختیاران و آتش به قانونان؛ و… تعمیق شکاف‌های ملی، از طریق دوقطبی سازی ناصواب و هراس زایی اجتماعی است؛ از حرکت به سوی بحران زایی بیشتر که به نفع کشور نمی ‌باشد، خودداری کنیم.”؛ این نوشته مانند همیشه بر کسانی که نان‌شان در انحراف از سخنان مقام معظم رهبری در مخالفت با قطبی سازی کشور و بحران زایی است، گران آمد و مصداق‌های بارز پلیدی‌ها به تدریج از سوی آنان که هدف این نوشته بوده و حیات شان زیستن در شکاف‌ها و دامن زدن به آن است، رخ نمود.

به یاد داشته باشیم هدف هر دو گروه یکی است؛ ولو آنکه در دو طیف مقابل هم قرار داشته باشند و خاطرمان باشد قیچی برای ایجاد شکاف و بریدن، نیازمند دو تیغه است؛ آن‌هم در دو سوی مقابل هم.

اجازه ندهیم تندروهای افراطی خصومت محور، جامعه را ملتهب سازند.»

انتهای پیام