تجمع کارگران شرکت ماهی کارون شوشتردراعتراض به نداشتن امنیت شغلی

چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷


روز چهارشنبه 24خرداد، کارگران شرکت ماهی کارون شوشتردراعتراض به نداشتن امنیت شغلی پس از فروش شرکت،دست به تجمع مقابل شرکت زدند.
به گزارش خوز پرس، شرکت ماهی کارون شوشتر به عنوان بزرگترین شرکت تولیدی ماهی گرم آبی در کشور در روزهای گذشته فروخته شده و توسط یک شخص این شرکت خریداری شده است.
کارگران و کارمندهای این شرکت با نگرانی اینکه از کار اخراج می شوند ، با دلهره به کار خود ادامه دادند و از سرنوشت کاری خود در این شرکت مطلع نیستند.
امروز کارگران و کارمندان درب شرکت تجمع کردند و به نشانه اعتراض از بلاتکلیفی خود، احساس نگرانی کرده‌اند.