اعتصاب رانندگان تاکسی و اتوبوس در کرمانشاه

چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷


به گزارش مهر، طی هفته جاری رانندگان تاکسی واتوبوس کرمانشاه در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.
روز چهارشنبه 24 خرداد، رانندگان تاکسی کرمانشاه در اعتراض به عدم تحقق و پیگیری مطالباتشان از سوی مسئولان دست به اعتصاب زدند ومقابل سازمان تاکسیرانی و استانداری کرمانشاه تجمع کردند.
تاکسی داران کرمانشاه نسبت به اقساط کمرشکن و سرسام آور طرح تعویض خودروهای فرسوده و عدم توجه توجه نسبت به بیمه رانندگان جدید اعتراض دارند.
طی روزهای گذشته رانندگان اتوبوس در کرمانشاه نیز نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند و در اقدامی اعتراضی اتوبوس های خود را مقابل استانداری کرمانشاه پارک کردند.
رانندگان اتوبوس نیز نسبت به قطع یارانه اتوبوس های درون شهری و هزینه های بالای نگهداری اتوبوس های فرسوده و مستهلک و عدم ساماندهی خطوط حمل و نقل معترض هستند.