یکر سرکرده سپاه قدس: ریاض مظنون اصلی وقایع تروریستی تهران است

خبرگزاری صداوسیما
مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی در پیام توئیتر خود اعلام کرد: بندر رییس سرویس امنیتی ریاض عملیات تروریستی نوامبر2013 علیه سفارت ایران در بیروت راهدایت کر.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین امیرعبداللهیان افزود: اکنون ریاض مظنون اصلی وقایع تروریستی تهران است.