ظریف: ایران کمک های انسانی مورد نیاز قطر را تامین خواهد کرد

ایرنا
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در دیدار با کوفی عنان گفت: ایران درخواست کمک های انسانی و مورد نیاز قطر در این شرایط را تامین می کند.

محمدجواد ظریف عصر روز سه شنبه در حاشیه اجلاس اسلو در دیدار با دبیر کل سابق سازمان ملل با اشاره به فشارهای وارده از سوی عربستان علیه کشور قطر اظهارکرد: ایران درخواست کمک های انسانی و مورد نیاز قطر در این شرایط را تامین خواهد کرد.

...