دومین روز تجمع اعتراضی کارگران منطقه سه وهشت شهرداری اهواز نسبت به عدم پرداخت 2 ماه حقوق و مطالبات دیگر


سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

ازصبح رو دوشنبه 22خرداد، جمعی از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه وهشت نواحی یک ودو شهرداری اهواز که دست کم دو ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارندتا هم اکنون مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کرده اند.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: حدود ۷۰۰ نفر هستیم که در فضای سبز در منطقه سه و نواحی یک و دو منطقه هشت شهرداری اهواز مشغول کار هستیم که به ترتیب تحت مسئولیت شرکتهای پیمانکاری «تحکیم بنای آرتاویل» و«نورتابان جنوب» مشغولیم اما در نتیجه بی‌توجه‌ای مدیران این دو شرکت بابت دست کم دو ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم.
به گفته کارگران معترض، کارفرمای شرکت پیمانکاری از اول فروردین ماه سال جاری دستمزد آنها را پرداخت نکرده وتا این لحظه از سال که حدود دو ماه ونیم از سال ۹۶ گذشته است هنوز خبری از پرداخت عیدی وپاداش پایان سال گذشته ( ۹۵ )آنها نشده است.
به گفته آنان ، علاوه بر موارد فوق کارفرما شرکت پیمانکاری بابت چندین سال سنوات به کارگران بدهکار است.