اعتصاب و تحصن کارگران کارخانه کاغذ پارس در محوطه شرکت

اعتصاب و تحصن کارگران کارخانه کاغذ پارس در محوطه شرکت
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

صبح روز سه شنبه ۲۳ خرداد، حدود 300 کارگر کاغذ پارس در هفت تپه دست از کار کشیدند و اقدام به تحصن در محوطه شرکت کردند.این اعتصاب در پی عدم پرداخت حقوق اردیبهشت ماه این کارگران و ایجاد فضای امنیتی در کارخانه صورت گرفت و آنان علاوه بر تاکید به دریافت فوری دستمزد معوقه خود و برداشته شدن فضای امنیتی از کارخانه، خواهان یکساله شدن قراردادهای یکماهه خود، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و برگزاری انتخابات جهت انتخاب نماینده های کارگری شدند.
بنا بر این گزارش، در پی این اعتصاب و تحصن، نماینده کارفرما با حضور در میان کارگران، خواهان مهلت یک هفته ای برای بررسی و رسیدگی به خواستهای آنان شد و کارگران پس از سه ساعت اعتصاب و تحصن با شرط رسیدگی به خواستهایشان به اعتصاب خاتمه دادند و اعلام کردند چنانچه کارفرما به وعده خود مبنی بر رسیدگی به خواستهایشان در مدت یک هفته اقدام نکند اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
این اعتصاب و وعده های نماینده کارفرما به کارگران در حالی صورت میگیرد که سهام این شرکت توسط کارفرما جهت واگذاری در بورس گذاشته شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 23 خرداد ماه 1396

اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه در محوطه شرکت
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

صبح روز سه شنبه ۲۳ خرداد، حدود۳۰۰کارگراین شرکت به دلیل پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت در زمان مقرر، برداشته شدن فضای امنیتی و فراهم آوردن امنیت شغلی، تغییر نوع قرارداد از ماهیانه به یک ساله با توجه به مستمربودن شغل خود، برگزار شدن انتخابات کارگری توسط کارفرما، اجراکردن طرح مشاغل بندی که سالهاست بازنگری نشده، دست به اعتصاب زدند و خواهان توجه مدیران این شرکت به خواسته های برحق خودشدند.
پس از۳ساعت تحصن، نماینده کارفرما در جمع کارگران حاضرشد و قول داد که خواسته های آنها را بررسی و ظرف یک هفته نتیجه را به آنها اعلام کند.
کارگران هم به صورت مشروط به اعتصاب خود پایان دادند.
این اعتصاب در حالی صورت گرفت که مالک شرکت، سهام کارخانه کاغذ پارس را جهت واگذاری در بورس گذاشته است.
کانون مدافعان حقوق کارگر