تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آجر ماشینی گلوگاه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

صبح روز سه شنبه 23خرداد، جمعی از کارگران کارخانه آجر ماشینی گلوگاه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری این شهر خواستار رسیدگی به وضعیت قطعی گاز و مشکلات خود شدند.
کارگران کارخانه آجر ماشینی گلوگاه حدود ۲ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارندکه تا کنون پرداخت نشده است.
به گزارش بلاغ به نقل از گلوگاه ما، کارگران این کارخانه گفتند: به دلیل بدهی کارخانه آجر ماشینی به شرکت گاز موجب شده که در این چند روز جریان گاز مصرفی کارخانه قطع شده است.
به گفته این کارگران،دلیل متوقف شدن فعالیت تولیدی رکود در بازار است که موجب این شده که کارخانه توان پرداخت بدهی معوقه را نداشته باشد.
یکی دیگر از کارگران اظهار کرد: کارگران کارخانه آجر ماشینی گلوگاه حدود ۲ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارندکه تا کنون پرداخت نشده است.