روحاني اذعان مي كند كه بودجه نيروهاي مسلح در دوران او ۱۴۵ در صد افزايش يافته است

روحاني اذعان مي كند كه بودجه نيروهاي مسلح در دوران او ۱۴۵ در صد افزايش يافته است


روحانی رئیس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران در روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۶(۱۸ آوریل) اذعان کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که در دولت یازدهم (دولت روحاني) بودجه بنیه دفاعی نسبت به آغاز این دولت ۱۴۵% رشد داشته است و این به آن معنا است که در شرایط سخت اقتصادی کشور اهتمام دولت به تقویت بیشتر نیروهای مسلح بوده است. دولت یازدهم افتخار دارد که از لحاظ تجهیزات راهبردی و امکانات راهبردی نیروهای مسلح در سه سال و نیم به اندازه ده سال گذشته آن گام برداشته است. وي در ستایشی مشمئزکننده از خامنه ای و ارگانهای سرکوبگر افزود: ویژگی نیروهای مسلح ما داشتن فرمانده کل قوا است که این فرماندهی نشأت از اسلام، از فقه، از ولایت، از عدل، از اعتدال می‌گیرد.
واقعيت اين است كه درصد واقعي افزايش بودجه دستگاههاي نظامي و سركوب رژيم به مراتب بيشتر است. پرداختهاي ويژه به پاسداران از سوي شخص خامنه اي، آستان قدس رضوي و ديگر ارگانهاي تابع ولي فقيه كه در بودجه رسمي كشور به حساب نمي آيد سر به دهها ميليارد دلار مي زند. كما اينكه بخش عمده هزينه هاي نظامي و امنيتي رژيم در سوريه در بودجه به حساب نيامده است. علاوه بر اين در ميان دستگاههاي نظامي و امنيتي بيشترين افزايش بودجه سهم سپاه پاسداران است.
بودجه رسمي ارگانهای نظامی امنیتی در سال ۱۳۹۶حدود ۷۰۰۰۰ میلیارد تومان است در حالی که برای وزارت آموزش و پرورش کشور با ۱۳میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم ۳۱۰۰۰ میلیون تومان و برای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حدود ۹۹۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است به این ترتیب بودجه نظامی ۲.۲ بودجه آموزش و پرورش و بیش از هفت برابر بودجه بهداشت و درمان است.
مقاومت ايران دو سال و نيم پيش طی اطلاعیه یی گزارش پاسدار علي شمخاني به شوراي عالي امنيت رژیم بعد از سفرش به سوريه را فاش کرد. در این اطلاعیه آمده است: خامنه‌ای «به اندازه يك كشور براي سوريه بودجه و هزينه نظامي و سياسي اختصاص داده و براي همين آقا [خامنه ای] اعلام كرده است كه سوريه خط قرمز ماست. اگر تدبير رهبري نبود همه چيز تمام شده بود» و در اين صورت در عراق و لبنان با فاجعه مواجه مي شديم و «دامنه موضوع به تهران» كشيده مي شد ( اطلاعيه دبيرخانة شورا _ ۲۰ مهر ۱۳۹۳).
افزايش نجومي بودجه پاسداران و نيروهاي سركوبگر در شرایطی است که بيش از نيمي از مردم ایران زیر خط فقر به سر می برند و به اعتراف معاون وزیر بهداشت رژيم ۳۰درصد مردم کشور گرسنه اند و حتی نان خوردن ندارند (رسانه های حکومتی ۳۰مرداد۹۵). اقتصاد کشور دچار يك رکود فلج کننده است و به اذعان بانک مرکزی رژیم نرخ رشد تولید ملی بدون احتساب نفت طی شش ماه اول سال ۱۳۹۵کمتر از 0.9 درصد بوده است.
این تنها گوشه یی از عملکرد رژيم آخوندي است که اقتصاد کشور را در بحرانی فاجعه‌بار فروبرده است. برای خروج از این بحران تنها راه سرنگوني فاشيسم ديني است كه بقاي خود را در سركوب و صدور تروريسم و پروژه هاي اتمي جستجو مي كند.
افزايش سرسام آور بودجه پاسداران كه وظيفه یي جز سركوب داخلي و جنگ و كشتار در منطقه به ویژه سوریه، عراق و یمن ندارند، يك بار ديگر اين حقيقت را به اثبات مي رساند كه باندهاي مختلف رژيم تحت هر عنواني كه باشند هيچ تفاوتي در سركوب و جنگ افروزی و بحران آفرینی ندارند و جنگ گرگها در درون اين رژيم بر سر تقسيم قدرت و سهم بيشتر از چپاول اموال مردم ايران است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۳۰ فروردين ۱۳۹۶ (۱۹ آوریل ۲۰۱۷)