سخنگوی شورای نگهبان تکرار کرد: احراز صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان فقط برای همان دوره انتخاباتی است

(تیتر از جتگ خبر)
خبرگزاری صداوسیما
کدخدایی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد: شورای نگهبان نظارتی خاصی در دوره مسئولیت افراد منتخب ندارد اما اگر گزارش خاصی در خصوص دوران مسئولیت یانمایندگی فرد منتخب وجود داشته باشد قطعا در احراز صلاحیت وی برای دوره های بعدی انتخابات اثرگذار است.

وی با بیان اینکه اصولا احراز صلاحیت در مورد همان دوره است و دوره های بعدی فرد باید شرایط را احراز کند گفت:فشارهای سیاسی به هیچ وجه در اعلام نظراعضای محترم شورای نگهبان تاثیری ندارد اما نظرات افراد مطلع شنیده می شود.
...
وی تاکید کرد: در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف تعبیری که در رسانه ها و افکار عمومی وجود دارد چیزی به عنوان رد صلاحیت نداریم چون شرایط اصل 115 قانون اساسی باید برای اعضای شورای نگهبان احراز و سپس نتیجه اعلام شود.
...
وی بااشاره به روند احراز صلاحیت افراد از سوی شورای محترم نگهبان گفت: روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تفاوت هایی وجود دارد ،در انتخابات مجلس شورای اسلام و خبرگان برای احراز صلاحیت هیات های نظارتی را داریم وبعد شورای نگهبان هست اما برای ریاست جمهوری فقط شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را حراز کند.

کدخدایی افزود: براین اساس بعد از بررسی پرونده نامزدها دوازده نفر اعضای شورای نگهبان باید رای گیری شود و احراز صلاحیت هر فرد منوط به کسب

...