سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان: با اشرار ارتباط نداشته ایم

ایرنا
سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان روز شنبه با صدور بیانیه ای، برخی شایعات بی اساس منتشر شده در تعدادی از رسانه های پاکستان را مبنی بر ارتباط داشتن برخی اشرار این کشور با برخی نهادهای ایرانی قویا تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران آمده است: هدف از انتشار اینگونه مطالب بی اساس، منحرف کردن افکار عمومی و در تضاد با روح دوستی و برادری میان دو ملت است.

بدون تردید، این دروغ پردازی ها، تناسبی با مسیر توسعه روابط دوجانبه در همه زمینه ها میان دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان ندارد.

رسانه های پاکستان در روزهای اخیر مطالبی منتشر کرده اند مبنی بر این که یکی از اشرار این کشور به نام 'عذیر بلوچ' که سال گذشته دستگیر شده و هم اکنون توسط ارتش پاکستان در بازداشت است، با برخی نهادهای ایرانی ارتباط داشته است.