تجمع کارگران شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی مقابل فرمانداری

تجمع کارگران شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی مقابل فرمانداری

شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸ مارس ۲۰۱۷
روز28اسفند برای چندمین بار،کارگران فضای سبز شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی مقابل فرمانداری تجمع کردند.
رییس شورای اسلامی شهر بجنورد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شهرداری بجنورد در حدتوان و متناسب با درآمد، حقوق کارگران را پرداخت کرده است و در ماه های اخیر، کارگران هر ماه، به میزان 2 ماه حقوق دریافت کرده اند و اکنون بخش زیادی از مطالبات پرداخت شده است.
حسین پیلتن تصریح کرد: اکنون حقوق بهمن و اسفندماه و نیز عیدی کارگران فضای سبز پرداخت نشده است که البته قول های مساعد در این باره داده شده است.
وی اظهار کرد: امروز حقوق معوق رانندگان سازمان اتوبوسرانی تسویه شد و مطالبات کارگران فضای سبز نیز تا نیمه نخست فروردین ماه سال آتی پرداخت می شود.
رییس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: بر اساس قول های مساعد استانداری، قرار است 150 میلیارد ریال به شهرداری بجنورد تزریق شود تا بتوانیم با این اعتبار، حقوق معوق کارگران فضای سبز تسویه شود.
وی تصریح کرد: 50 میلیارد ریال از محل فروش زمین های تحت اختیار شهرداری و 100 میلیارد ریال نیز از محل دریافت مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی، طی نیمه نخست فروردین ماه سال آتی به شهرداری واریز می شود.
بیش از 300 نفر کارگر فضای سبز، طرف قرار داد با شرکت تمیزگل هستند که نیمی از این تعداد، به صورت ثابت در فعالیت های مختلف شهرداری به کار گرفته می شوند. نیمی از کارگران فضای سبز 15 تا 20 سال سابقه خدمت دارند اما هنوز وضعیت قراردادشان با شهرداری رضایت بخش نیست.
شهر بجنورد با دارا بودن 2 منطقه شهری و همچنین شهرداری مهر 211 هزار نفر جمعیت دارد.