تجمع اعتراضی بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عدم پرداخت حقوق اسفند و عیدی

تجمع اعتراضی بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عدم پرداخت حقوق اسفند و عیدی
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸ مارس ۲۰۱۷

صبح روز شنبه28اسفندماه،جمعی ازبازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) دراعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفند و عیدی مقابل ساختمان موسسه صندوق بازنشستگان این شرکت تجمع کردند.
به گزارش تسنیم، درحالی که دو روز به پایان سال باقیمانده است هنوز حقوق اسفندماه و عیدی کارکنان و بازنشسته‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشده است.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر) حدود 10 هزار بازنشسته و به همین میزان نیز کارمند دارد.
با توجه به این‌که فردا و پس‌فردا (29 و 30 اسفند ماه) تعطیل است به نظر می‌رسد امید چندانی برای پرداخت حقوق بازنشسته‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیست.