پایان اعتصاب چهاروزه کارگران شهرداری بروجرد بدنبال پرداخت یک ماه حقوق وعیدی

پایان اعتصاب چهاروزه کارگران شهرداری بروجرد بدنبال پرداخت یک ماه حقوق وعیدی
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ -۱۳ مارس ۲۰۱۷


کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق وعیدی چهار روز دست از کار کشیدند.سرانجام پس از چهار روز یک ماه حقوق معوقه و عیدی به حساب آنها پرداخت شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بازتاب بروجرد ، رئیس شورای شهر بروجرد گفت: عیدی و یک ماه حقوق برای کارگران خدمات شهری و عمران شهرداری بروجرد واریز شد.
محمد رضا معظمی رئیس شورای شهر بروجرد گفت: عیدی به همراه یک ماه حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد به حساب کارگران واریز شده تا بخشی از مشکلات آنها حل شود.
وی اضافه کرد: حدودا به حساب هر کارگر چهار میلیون تومان واریز شد و به زودی از درآمدهایی که داریم برای بخش دیگری از حقوق های معوقه پرداخت می شود.
به گفته وی 900 میلیون از ارزش افزوده و 600 میلیون درآمد از بخشی دیگر وجود دارد که با برنامه ریزی این مبلغ به جای بخشی از معوقات کارگران شهرداری واریز می شود.