اعتصاب کارگران کارخانه کمپروسور سازی تبریز واردهفته دوم شد

اعتصاب کارگران کارخانه کمپروسور سازی تبریز واردهفته دوم شد
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ -۱۳ مارس ۲۰۱۷


روزسه شنبه24اسفند،اعتصاب کارگران کارخانه کمپروسور سازی تبریز دراعتراض به عدم پرداخت بیش از4ماه حقوق،عیدی ودیگرمطالباتشان وهمچنین نداشتن امنیت شغلی وارد دومین هفته خودشد.
این کارگران از روز17اسفند ماه اعتصابشان را شروع کردند وطی این مدت همه روزه در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برپا می کنند.
به گزارش24اسفندایلنا،ب یش از 120 نفر از کارگران و کارکنان شرکت کمپرسور سازی تبریز؛ امروز سه‌شنبه 24 اسفند ماه؛ هشتمین روز اعتصاب خود را ادامه دادند.
شماری از کارگران تجمع‌کننده کارخانه کمپرسور سازی تبریز گفتند: از هفدهم اسفندماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز تجمع کرده‌ایم.
به گفته کارگران کمپرسور سازی تبریز، از پنج ماه پیش تاکنون مزدی به آن‌ها پرداخت نشده‌ است، همچنین عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده‌ایم.
کارگران این کارخانه با بیان اینکه جدا از مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، بدنبال تامین امنیت شغلی خود هستیم؛ در ادامه گفتند: طی روزهایی که تجمع کرده‌ایم چند روزی کارفرمای بخش خصوصی کارخانه با تهدید کارگران درهای ورودی کارخانه را به روی آنان بست.
این کارگران که بخش دیگری از مطالباتشان بازگرداندن مسئولیت مدیریت این واحد خصوصی‌سازی شده به سازمان گسترش نوسازی صنایع است، افزودند: از زمانی که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده؛ مشکلات کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز شده و تعداد کارگران از حدود 700 نفر به حداقل 120 نفر تقلیل یافته است.
کارگران کمپرسور سازی درباره سایر مشکلات خود می‌گویند؛ غیر بحث تاخیری که در پرداخت معوقات مزدی ما وجود دارد در زمینه بیمه‌ای نیز دچار مشکلاتی هستیم.
به گفته کارگران معترض اگر کارفرما حداقل بخشی از مطالباتمان را پرداخت کند دیگر دلیلی برای ادامه یافتن اعتراض‌ وجود ندارد. با این وجود تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان استانی پاسخ مشخصی به این خواسته‌ها داده نشده است.