کارگران معترض پارس جنوبی راه های ورودی به فازپارس جنوبی13را سد کردند

کارگران معترض پارس جنوبی راه های ورودی به فازپارس جنوبی13را سد کردند
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ -۱۳ مارس ۲۰۱۷


بامداد امروزسه شنبه24اسفند، جمعی از کارگران شرکت آذر خاک و آلام صنعت دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان راه های ورودی فاز 13 پارس جنوبی را مسدود کردند.
کارگران معتصب شرکت آذر خاک مدت سه سال است که از فاز 13 تسویه حساب نموده اند اما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند؛ همچنین کارگران شرکت آلام صنعت نیز بابت حقوق ماه های آبان، آذر و دی از این شرکت طلب دارند.
به گزارش گام نیوز، گیت های ورودی فاز 13 در ساعت 9:30 دقیقه توسط نیروهای اعتصاب کننده باز شده است ولی آنها در جلو دفتر رئیس کارگاه شرکت پتر و پایدار ایرانیان تجمع کرده اند.
بنا به همین گزارشات،سه روز پیش نیز حدود 80 نفر از کارگران شرکت آترین انرژی گستر دراعتراض به عدم پرداخت 2ماه حقوق دست به اعتصاب وتجمع در فاز 13 پارس جنوبی زدند.
این کارگران که حقوق ماه های دی و بهمن خود را مطالبه می کردند از ابتدای صبح مقابل دفتر حراست شرکت پترو پایدار ایرانیان تجمع کردند و پس از اینکه جوابی نشنیدند و مشکلشان برطرف نشد به جلو دفتر ریاست کارگاه این شرکت رفتند و با تجمع در این مکان خواهان مطالبات معوقه خود شدند.
گفته می شود این تجمع نتیجه داده است و حقوق دی ماه آنان به حسابشان واریز، و به آنها قول داده شد که حقوق بهمن ماه نیز به زودی به حسابشان واریز شود.