اعتصاب کارگران شرکت جهانپارس مستقر در منطقه ویژه انرژی بر لامرد

اعتصاب کارگران شرکت جهانپارس مستقر در منطقه ویژه انرژی بر لامرد
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ -۱۳ مارس ۲۰۱۷

چند روز پیش،جمعی از کارگران شرکت جهان پارس در منطقه ویژه انرژی بر لامرد دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و وضعیت قراردادهایشان دست به اعتصاب زدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از لامــــرود ، کهزادی مسئول اداری شرکت جهانپارس در این رابطه اظهار داشت: چند روز قبل توسط 5-6 نفر از نیروهای شرکت اعتصابی شکل گرفت که در تماس با دفتر مرکزی و پرداخت مبلغی از حقوق، این موضوع در عرض 2 ساعت خاتمه یافت و با همکاری مسئول کارگاه و همچنین مسئول اداره کار منطقه ویژه همه نیروها به کار خود مشغول شدند.
وی در رابطه با مشکلات قراردادی نیروهای این شرکت نیز گفت: طی پیگیری های انجام شده مقرر شد که هر 3 ماه یکبار قرارداد ها ارسال شود و در مورد مشکلات دیگر نیز بررسی صورت گرفته و مشکلات را تا حد زیادی حل کرده ایم.
اما، منصوری یکی از نیروهای بومی این شرکت عنوان داشت: مشکلات نیروهای این شرکت بسیار زیاد است که منجر به استعفاهای دسته جمعی از این شرکت شده است.
وی افزود: حقوق پرسنل حراست و ماشین آلات این شرکت که بیش از 30 نفر می شوند از مهر ماه تا به الآن پرداخت نشده و به ما اعلام کرده اند که فقط حقوق خود را دریافت خواهید کرد و عیدی و سنوات به شما تعلق نخواهد گرفت.
یکی دیگر از نیروهای بومی شرکت جهانپرس در لامرد گفت: از دیگر مشکلات ما تبعیض ها بین نیروهای بومی و غیر بومی است که مسایل رفاهی از جمله سرویس ایاب ذهاب فقط به نیروهای غیر بومی تعلق می گیرد.