تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری پالايشگاه آبادان نسبت به عدم پرداخت2ماه حقوق،عیدی،حق بیمه ودیگرمطالبات شان

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری پالايشگاه آبادان نسبت به عدم پرداخت2ماه حقوق،عیدی،حق بیمه ودیگرمطالبات شان
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ -۱۳ مارس ۲۰۱۷


امروز23اسفند، حدود 80 کارگر يک شرکت پيمانکاري پالايشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن عيدي و دو ماه حقوق ودیگرمطالباتشان مقابل درب ساختمان مرکزی پالایشگاه تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، يکي از کارگران حاضر در اين تجمع گفت:با وجود کسر حق بيمه از حقوق، مبلغي براي تمديد بيمه به تامين اجتماعي پرداخت نشده و براي تمديد دفترچه هاي درماني با مشکل روبه هستيم.
وي اظهار داشت:حق مسکن کارگران در سال 95 از سوي دولت، 400 هزار ريال تعيين شده ولي اين مبلغ در فيش حقوقي ما تنها 200 هزار ريال واريز مي شود.
يکي ديگر از کارگران شاغل در اين شرکت پيمانکاري پالايشگاه آبادان نيز گفت:در حالي که برخي از کارگران حاضر در اجتماع اعتراضی15 سال سابقه کار دارند، بدون هيچ قراردادي در بخش آب، بخار و برق مشغول به کار هستند و پيمانکار با ما قرارداد امضاء نمي کند.
وي نظارت مسئولان بر نحوه تنظيم قراردادهاي پيمانکاري پالايشگاه آبادان را خواستار شد و افزود:پرداخت پول آزمايش کارت سلامت برعهده پيمانکار است ولي اين مبلغ از کارگران دريافت مي شود.
يکي ديگر ازکارگران در اين رابطه گفت:بيشتر ما کارگر فني هستي، ولي سقف حقوق کارکنان فني و متخصص بين هشت ميليون ريال تا 12 ميليون ريال است و پيمانکار حقوق کارگر ساده را به ما پرداخت کرده و بيمه کارگري ساده در نظر مي گيرد.
يکي ديگر از کارگران نيز گفت:با 15 سال سابقه پايه حقوق 270 هزار ريال است و اگر کارگري در هنگام کار حادثه ببيند بايد رضايت عدم دريافت خسارت را امضاء کند تا دوباره به کار باز گردد.
مسئول روابط عمومي پالايشگاه آبادان در اين خصوص گفت:حقوق و حق بيمه اين کارگران تا پايان بهمن به طور کامل پرداخت شده است.
رضا نعيمي افزود:در تلاش هستيم طي پيگيري با پيمانکار مربوطه حقوق اسفند نيز در کوتاه ترين زمان ممکن پرداخت شود.
تجمع اعتراضی کارگران پيمانکاري شرکت پالايش نفت آبادان پس ازيک ساعت با حضور مدير روابط عمومي پالايشگاه آبادان در ميان آنها و قول پيگيري مطالبات کارگران پايان يافت.