فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۰ آبان
همسویی علیه خامنه ای برای ایران بدون سِلاح هسته ای

زینت میرهاشمی

موضوع فرایند «مذاکره» و چگونگی کم هزینه کردن اثرات زهرآگین آن در قالب نرمش قهرمانانه یکی از چالشهای رژیم است که سرنوشت آن به تصمیم خامنه ای بستگی دارد. مجموع کنشها و واکنشهای سران رژیم در رابطه با موضعگیریهای کشورهای تروئیکا و آمریکا خود را در سیاست «مذاکره برای مذاکره»، کِش دادن برای خرید زمان و تبدیل تهدید به فرصت نشان می دهد.
بار دیگر چرایی مخالفت با مذاکره و تضاد منافع عالیه مردم ایران با جاه طلبیهای خامنه ای و تضاد مردم با حفظ امنیت «محور مقاومت» و در حقیقت «جبهه تروریستی» به روزنامه های حکومتی باز شده است.

روزنامه حکومتی آفتاب یزد روز یکشنبه ۹ آبان، در رابطه با مشکل مردم و بی ثمر بودن سفرهای استانی رئیسی، به بن بست رژیم در رابطه با تحریمها پرداخته و نوشته است: «مملکت با سفرهای استانی و وعده ‌های پی در پی حل نخواهد شد... سوال بی جواب افکار عمومی چه زمانی تحریمها لغو می شود؟»

وزیر امور خارجه رژیم روز یکشنبه ۹ آبان در گفتگویی با روزنامه حکومتی ایران گفت که «سرنوشت مردم را به هیچ کشوری گره نمی زنیم.» بنا بر سخن پراکنی پاسدار حسین عبداللهیان «نیازی به این همه مذاکره وجود ندارد» او جایگاه بایدن را با ولی فقیه رژیم یکسان گرفته و توقع دارد بایدن با یک فرمان، همه امتیازها را به جیب جمهوری اسلامی بریزد. چه خیال خامی!

ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، از داشتن شرایط جدید برای مذاکرات حرف زده و گفته است: «غربیها باید کوتاه بیایند، شروط ما را بپذیرند، تحریمهای ایران را رفع کنند و در توافقات جدید وین گشایش ایجاد کنند.»

بیانیه مشترک آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان در رابطه با میزان تحمل شان پیرامون نقض تعهدات برجامی رژیم مهم است. این بیانیه با همزمانی تحریم شبکه پهپادهای سپاه تروریستی پاسداران و نیروی قدس از طرف خزانه داری آمریکا پیام مشخصی را همراه دارد. در بیانیه کشورهای فوق که روز شنبه ۸ آبان منتشر شده آمده است: «ما عزم خود را برای اینکه رژیم ایران هرگز نتواند تسلیحات اتمی خود را توسعه دهد ابراز کردیم.» در این بیانیه به «خطر تشدید فعالیتهای هسته ای [رژیم] ایران» و «تسریع فعالیتهای هسته ای [رژیم] ایران که فقط توجیه نظامی دارد» تاکید شده است.
این بیانیه نشان از همگرایی سیاسی بین کشورهای اروپایی و آمریکا در برابر زیاده خواهیهای رژیم است. این اهرم فشار هنگامی می تواند در بازدارندگی رژیم در دست یابی به بمب موثر باشد که سیاست مماشات و مداراگری با رژیم در همه زمینه ها کنار گذاشته شود و روزنه های تنفس رژیم ایران کاملا مسدود شود. تجربه نشان داده که با این رژیم فقط با زبان قاطعیت، البته بدون استفاده از گزینه جنگ، می شود مقابله کرد.

تداوم اعتراضهای کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان در کف خیابان دقیقا در نقطه مقابل عملکردهای ماجراجویانه و جاه طلبیهای خامنه ای است و این را مردم در خواسته های مشخص خود و در شعارهای شان نشان داده اند. مردم از حقوقهای عقب افتاده، فقر، فلاکت و فساد حکومت خشمگین هستند. اما سران رژیم به دنبال تولید و صدور موشک و گرم نگاه داشتن تنور جنگهای نیابتی در منطقه هستند. مردم خواست خود را در شعارهای شان مانند «رفع گرسنگی حق مسلم ماست» و «دشمن ما همینجاست» نشان داده اند.

ایران بدون سلاح هسته ای، در صلح و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای دیگر به نفع مردم ایران است. جامعه جهانی به خواست عادلانه مردم ایران باید احترام گذاشته و از مماشات و حمایت از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی دست بردارد.