فراسوی خبر ... یکشنبه ۶ تیر
پر توان باد اعتصاب سراسری کارگران نفت، گاز و پتروشیمی

زینت میرهاشمی

گستره اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه ای و روزمزد، در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که از روز شنبه ۲۹ خرداد با عنوان «کمپین ۱۴۰۰/ ۲۰-۱۰» آغاز شد، هر روز با حمایت گروههای وسیعتری از کارگران و کارکنان پالایشگاههای دیگر روبرو می شود. به مدد شبکه های مجازی و شهروند خبرنگاران، صدای اعتصابگران و طرح خواسته های شان همراه با راهپیمایی، به شکل وسیع پخش و مورد حمایت و پشتیبانی فعالان کارگری و مدنی در داخل ایران و سندیکاهای کارگری غیر ایرانی قرار گرفته است.
بانو گوهر عشقی، مادر زنده یاد ستار بهشتی در پیام خود به کارگران اعتصابی اعلام کرد: «من گوهر عشقی به عنوان عضوی از خانواده بزرگ کارگری که این افتخار را با تاج و تخت شیادان و حاکمان هیچگاه تعویض نخواهم کرد، ضمن اعلام حمایت و همراهی با شما به همه گروهها و افراد توصیه می کنم که اتحاد و همبستگی خود را محکم تر از قبل نموده، کنار یکدیگر بایستید و یکدیگر را تنها نگذارید و نیز به یاد داشته باشید که در صورت اتحاد و یکپارچگی حاکمیت هیچگاه قادر نخواهد بود ما را سرکوب نماید.»

اعتصاب نفتگران که تا کنون در واحدهای نفت و گاز در چندین استان به شمول آذربایجان غربی، ایلام، اصفهان، بوشهر، تهران، خوزستان، ماهشهر و ... ادامه دارد، با پیوستن کارگران دیگر گسترش بیشتری پیدا می کند.
افزایش دستمزد تا ۱۲ میلیون تومان، تغییر نوبت مرخصی به «۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی» و رسمی شدن قرارداد کاری از جمله خواسته های کارگران اعتصابی است.

«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» در بیانیه دوم خود به تاریخ شنبه ۵ تیر ماه، اعلام کرد: «اکنون چند ده هزار نفر از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی مان نیر در ۹ تیر ماه دست به تجمع خواهند زد. ... خواست افزایش دستمزد فقط مطالبه ما کارگران نفت نیست، می دانیم که همه کارگران، معلمان، بازنشستگان و حقوق بگیران جامعه همین مطالبه را دارند. و همینطور دیگر مطالبات ما، بنابراین انتظار بیشترین حمایتها و پشتیبانیها را داریم. از جمله به اخراج ۷۰۰ همکار ما اعتراض کنید و خواستار بازگشت آنان به کارشان باشید.»
اخراج ۷۰۰ تن از کارگران اعتصاب کننده پالایشگاه نفت تهران پاسخ به خواسته های برحق کارگران بود. در ادامه همبستگی کارگران و گسترش اعتراضها به نقاط دیگر، مجلس ارتجاع نشستی فوق العاده با کارگزاران وزارت نفت در روز پنجشنبه ۳ تیر برگزار کرده اما تا کنون هیچ مشکلی از کارگران نفت حل نشده است.
از آخوند محسنی اژه ای، جانشین احتمالی رئیسی در راس قضائیه، در تیتر بزرگ روزنامه حکومتی آسیا نقل شد که «توقف تولید و توقیف کارخانه و مواد اولیه ممنوع است.» (شنبه ۵ تیر)
این گفته چراغ سبز به صاحبان کارخانه برای سرکوب و استثمار کارگران است. تا جایی که به کارگران مربوط می شود، از نظر رژیم فعالیت برای تشکل یابی مستقل، شرکت در اعتصاب و اعتراض، مخل امنیت رژیم شناخته شده و کارگران به حبسهای طولانی، شلاق و جریمه نقدی محکوم می شوند. از دیدگاه محسنی اژه ای اعتراض کارگران در ردیف تخلف محسوب می شود و زندانی دارد. اما مدیر عامل و رئیس کارخانه زیر چتر حمایت دستگاه قضائیه رژیم آزادند.
آنچه که امروز در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر کارگران می گذرد، نمایی از خصوصی سازیها و رانتخواری و تقسیم سرمایه مردم بین آقازاده ها در صنعت نفت و پتروشیمی است. به کارگیری کارگران از طریق شرکتهای پیمانکار که سران آن از رانتخواران هستند، استثمار بی رحمانه کارگران است. کارگرانی که از این طریق استخدام می شوند علاوه بر نوع قرارداد موقتی، بدون آینده و امنیت شغلی، از مزایای کاری، بیمه و دستمزدی بسیار پایین نسبت به کارگران رسمی برخوردارند و شرکتهای پیمانکار هر روز فربه تر می شوند. سودی که این شرکتها در روابط قبیله و فامیلی با مدیران دارند، به رواج و عادی سازی این نوع قرادادها به زیان نیروهای کار یاری می رساند. این را هم باید تاکید کرد که هم مالکیت بسیاری از واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی و هم شرکتهای پیمانی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار سپاه پاسداران است.