فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۶ خرداد
کُنش جامعه انفجاری با دریوزگان

زینت میرهاشمی

در حالی که تحریم صندوقهای انتخابات نمایشی در کف خیابان به شکلی گسترده و در شبکه های اجتماعی و مناظره های خیابانی در ابعادی بی سابقه جریان دارد، دریوزگانِ در قدرت و ثروت، با ترساندن مردم از سقوط رژیم و پساسرنگونی، تلاش می کنند مردم را به سیرک حقارت خود دعوت کنند.
از آیت الله ها و مراجع پوسیده و مرتجع که رای دادن را تکلیف الهی و شرعی اعلام کرده اند، از بی مایهِ حقیری مثل فرخ نگهدار که برای بیعت با ولایت فقیه قرار است روز ۲۸ خرداد «با بیرق نه به رئیسی به کنسولگری جمهوری اسلامی» برود تا دم و دنبالچه های رژیم در خارج از کشور و اصلاح طلبان قلابی و تاریخ مصرف تمام شده، همگی در حال آخرین تقلاهای خود برای گرم کردن تنور انتخابات نمایشی هستند.

دور باطل عمل آنها، نهایت حقارت آشکار مدافعان شرکت در شعبده بازی انتخابات است. خاتمی که نیاز جامعه را «نشاط و امید اشتیاق به شرکت در عرصه سرنوشت» خود می داند بقیه را به شرکت در نمایش فوق دعوت می کند در حالی که خودش بر نقش تدارکچی رئیس جمهوری اعتراف کرده است.

بهزاد نبوی رئیس جبهه به اصطلاح اصلاحات برای شرکت مردم به التماس افتاده است. وی شیادانه گفته است «برای نجات ایران و برای این که کشور دچار سرنوشتی نشود که راه برگشت نداشته باشیم در انتخابات شرکت کنید.» جواد ظریف، ماله کش اعظم در دعوت خود از «دریچه های روشنایی و امید برای آینده و فرزندان» از طریق صندوقهای رای حرف زده و مهدی کروبی از رای دادن به همتی حمایت کرده است و...

روزنامه تسنیم، وابسته به سپاه تروریستی قدس، با تیتر «سلام بر ابراهیم، سید اصلاحات» بیعت مدیران روزنامه های آفتاب یزد، ابتکار، دنیای اقتصاد، شرق، جهان صنعت، ... که به روزنامه های اصلاح طلبان معروف هستند و به دیدار رئیسی جلاد و قاتل رفته اند را برجسته کرده است.

به تاکید باید گفت؛ کسانی که خود را اصطلاح طلب می دانند، جزئی از استبداد دینی و نظام ولایت فقیه هستند و سرنوشت خودشان را به حیات رژیم گره زده اند. چنددستگی و عدم اجماع برای حمایت از همتی، باوجود توصیه بزرگان شان، نشان دهنده قدرت جنبش رنگارنگ مردمی برای تحریم است.

اهمیت تحریم را کسانی که به جمهوری اسلامی نه گفتند درک کرده و البته آنهایی که حقیرانه، شرمگینانه، منفعت طلبانه و فرصت طلبانه با رژیم بیعت خواهند کرد نیز دریافته اند که با چه موجی روبرو هستند. در رژیمی که سقوط آن را همه پیش بینی می کنند تحریم مدنی ترین شکل اعتراض و در عین حال هموار کردن سرنگونی و رساندن صدای مردم به جهان و ایزوله تر کردن رژیم در مناسبات بین المللی است. مردم با تحریم مخالفت خودشان را در مسالمت آمیزترین شکل ممکن به نمایش می گذارند.

کلیدواژه های تغییر، تحول، توسعه و ... که این روزها به وفور برای گرمی بازار شعبده بازی انتخابات از طرف بازیگران نمایش مطرح می شود نه از صندوقهای رای مهندسی شده بلکه از کف خیابان و در ستیز با حاکمیت تحقق خواهد یافت.