فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۲ فروردین
اعتراف به جنایت سازمانیافته برای «امنیت نظام»

زینت میرهاشمی

کشتار مردم بی دفاع و غیر مسلح در هفته آخر آبان ۹۸، در ردیف جنایتهای سازمانیافته، آگاهانه و هدفمند رژیم ولایت فقیه است. آن جنایتها در هر بزنگاهِ نمایشهای انتخاباتی به بگومگوهایی در هرم قدرت برای کسب رای و پاکسازی دستان خون آلودشان دامن می زند.
همپیمانی و همبستگی خانواده های قربانیان برای دادخواهی و مقابله با فراموشی، به مانعی برای ساده سازی جنایت و پاک سازی «دستهای آلوده به خون» همه مهره های غالب و مغلوب در حکومت، تبدیل شده است.

دستگیری خانواده های شهدای آبان ۹۸ در روز چهارشنبه ۱۸ فروردین، ادامه آزار و اذیت آنها، نشانه ترس رژیم از گسترش دادخواهی خانواده ها است. برخوردهای تعدادی از کارگزاران رژیم در هفته های اخیر بر سر کشتار مردم در آبان ۹۸، انتشار آمارها و روایتهای متناقض از شهدا، مفقود شدگان، دستگیرشدگان و کسانی که زیر حکم اعدام هستند، با توجه به نزدیک شدن به نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری، قابل تامل است. البته در این بگومگوها حفظ اسرار بخش «محرمانه» تاریکخانه در ردیف همپیمانی جنایتکاران است و کسی به آن خدشه وارد نکرده است.

پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس ارتجاع در نامه به شمخانی، خواسته است که شورای امنیت رژیم، بخش «غیر محرمانه» روند رسیدگی به حوادث آبان ۹۸ را پخش کند. وی پخش «غیر محرمانه» اسناد را برای «احیای سرمایه اجتماعی» حکومت لازم دانسته است. (۱۹ اسفند ۹۹ رادیو دویچه وله)

محمود صادقی مجلس نشین سابق و رانده شده از دایره اصلی قدرت، در اظهارات ویدئویی اخیرش پیرامون کشتار مردم در آبان ۹۸، از گفتگوی خود با علی شمخانی رژیم حرف زده است. او می گوید: «من به آقای شمخانی اون روز گفتم آقا مردم هستن، اینا دارن می کشن مردم را تو خیابونا، چه کار می کنید؟ اگر مردم نرفتن و وایسادن می خواهید همه ی مردم را بکشید؟» شمخانی به من گفت :«ولو بلغ ما بلغ ... ما می زنیم!»

دبیرخانه شورای امنیت رژیم طی اطلاعیه ای حرفهای وی را «غیر واقعی و بی اساس» و «تماماً کذب» اعلام کرده است.

در رویدادی دیگر، احمد علیرضا بیگی، مجلس نشین تبریزی در رابطه با کشتار مردم، عبدالرحمان فضلی، وزیر کشور روحانی را «فاقد صلاحیت» به دلیل آلوده بودن «دستهای او به خون» معترضان، دانسته و گفته است: «وقتی از وزیر در باره کشته شدگان سوال شد، با لحنی تمسخر آمیز گفت فقط به سر شلیک نشد و به کمر و پای معترضان هم شلیک شده است.»

محمد جواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور رژیم، صحبتهای بیگی را «ادعای گزاف» و «خلاف واقع» و جهت «تشویش اذهان عمومی» دانسته است. این کارگزار رژیم با «اراذل و اوباش» خواندن قیام کنندگان، شلیک مستقیم به مردم را از «برخوردهای جدی» در «جهت حفظ امنیت پایدار کشور» که منظورش همان رژیم ملاها است، دانسته است. (وبگاه انتخاب، ۱۹ فروردین)

قیام آبان ۹۸ در باطل کردن امنیت رژیم و تمامی جناحهای حکومتی از یک سو و غیر عملی بودن حل بحران از درون رژیم و عینیت بخشیدن به سرنگونی، نقطه عطفی است که همچنان بروز مجدد آن از کابوسهای رژیم است.

رسیدگی به قیام تاریخی هفته آخر آبان ۹۸، مانند همه رویدادهای خونین در حیات ننگین رژیم ملاها، در دم و دستگاه رژیم معنا ندارد. در حکومت قاتلان رسیدگی به جنایت آنها امکان ندارد.