فراسوی خبر ... شنبه ۳ آبان
احکام ظالمانه برای مردم بپاخاسته

زینت میرهاشمی

احکام ظالمانه بیدادگاه کیفری شهرستان بهبهان در باره ۳۶ تن از معترضان قیام خونین آبان نشان از دست و پا زدنهای شب پرستان مرتجعی است که گمان می کنند می توانند از طلوع آفتاب آزادی جلوگیری کنند. در آستانه سالگرد قیام خونین آبان، ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی، برای جلوگیری از آن قیام توده ای است. راهکار رژیم گلوله، زندان و شلاق برای آنهایی است که نان، کار و آزادی طلب می کنند. همان کاری که تاکنون در مورد هر اعتراض مردمی انجام داده است.
یک سال از قیام خونین آبان ۹۸ ، که از آدینه ۲۵ آبان در اعتراض به گرانی بنزین شعله ور شد می گذرد. طوفان خشم قیام کنندگان از نظر ماهیت و ابعاد آن چنان عظیم بود که شیرازه رژیم با تمامی دستگاه سرکوبش را هدف گرفت و آتش گرفتن بادبانهای استبداد را به سکانداران کشتی ورشکسته نظام نشان داد. این قیام چنان بارگاه ولایت فقیه را لرزاند که دلدادگان و دلواپسان نظام از آن به عنوان «جنگ تمام عیار»، «جنگ جهانی سوم»، «کربلای ۴»، «فروغ جاویدان ۲» و.... یاد کرده و راه اندازی حمام خون را پیش نهاد کردند.
کشتار بیش از ۱۵۰۰ زن و مرد از تمامی اقشار جامعه، رها کردن بدنهای به قتل رسیده زیر شکنجه در زیر پلها، زیر فشار گذاشتن خانواده های شهدا و.... به کارنامه جنایات رژیم افزوده شد. طی یک سال گذشته شلاق و چوبه های دار ارتجاع برای معترضان همچنان برقرار است. رژیم با مخفی کردن تعداد شهدای خیزش آبان، پنهان کردن تعداد دستگیر شدگان و مفقود شدگان هنوز نتوانسته صورت مساله قیام که بیشمار انسانهای خشمگین را روانه خیابانها کرد را پاک کند. آنهایی که سینه های شان را در برابر بی عدالتی سپر کردند، آنهایی که همچون پهلوان نوید افکاری شورش کردند، به دنبال کار، نان و آزادی بودند و تا رسیدن به آن دست از شورش و قیام بر نمی دارند.
قیام آبان، به عنوان کاکل و اوج قیامهای مردمی نقطه عطفی بود که خط بطلان بر ادعاهای همه باندهای درون حکومت کشید. قیام آبان ۹۸، زمین را زیر پای آنهایی که بر صندلی قدرت لَمیده بودند چنان لرزاند که مرگ را حس کردند. دلدادگان به ارتجاع ولایت فقیه و سهامداران سیستم بورژوازی چپاولگر چنان به وحشت افتادند که گندچاله دهان شان را برای توهین و تحقیر شورشگران باز کردند.
رویدادهای یک سال گذشته بر عمیق شدن خواست قیام کنندگان صحه گذاشت. این که کارشناسان و کارگزاران حکومتی از تهدید فروپاشی نظام حرف می زنند، نشانه امکان برآمد جدید توده ای در ابعاد بسی بزرگتر خیزش آبان است. جنگ نابرابری که رژیم با مردم جان به لب رسیده آغاز کرده و استفاده کامل از ابزارهای سرکوب، برای جلوگیری از عملی شدن جنبش مردمی است که به درستی شعار دادند «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم».