فراسوی خبر ... شنبه ۱۸ شهریور
کشتار مردم میانمار و فرصت طلبی رژیم ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

سرکوب اقلیت مسلمان در کشور میانمار (برمه)، همراه با کشتار و بیرون راندن آنها، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق انسانها است. در شرایط ناعادلانه جهانی همزمان با جنگهای صلیبی و نیابتی، این گونه نسل کشی اقلیتهای دینی، نه اولین و بدون شک نه آخرین خواهد بود. در هر گوشه ای از این جهان، کشتن انسانها به دلیل عقیده، نژاد، ملیت و مذهب، عملی ننگین و محکوم است.
بدون هیچ گونه تردید، کشتن اقلیت مسلمان در کشور میانمار، به سود بنیادگرایان مذهبی از هر نوع آن، به ویژه به سود بنیادگرایان اسلامی حاکم بر ایران است که در سودای ایجاد اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی از این گونه فرصتها استفاده می کنند.

پایوران رژیم از جمله جنایتکاران شناسنامه دار و مشهور رژِیم ولایت فقیه، عوامفریبانه برای مسلمانان میانمار اشک می ریزند و همزمان کولبران زحمتکش ایران و یا مردم سوریه و یمن را به قتل می رسانند. ایادی خامنه ای با استفاده ابزاری از قربانیان جنگ کور مذهبی در میانمار، برای ماهی گرفتن از آب آلوده دست و پا می زنند.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد ضد حقوق بشر رژیم، این اقدام را «جنایت علیه بشریت» دانست و فرمان فرستادن نیرو به آنجا را داد. وی یکی از کسانی است که در نقض حقوق مردم ایران و اعمال جنایتهای روا شده بر مردم ایران سهیم و شریک است. باید دید وی که از «فرستادن نیرو» به میانمار حرف می زند، چه قصدی دارد؟
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم طی مصاحبه ای در تیر ۹۶، از رابطه خوب و احترام متقابل بین رژیم و حکومت میانمار حرف زد و گفت: «از یکدیگر در مجامع بین المللی دفاع می کردیم و اشتراک مواضع خوبی داشته ایم.»
پایوران رژیم از ریز و درشت در رابطه با موضوع کشتار مسلمانان در میانمار که عملی غیر انسانی است، به یاد حقوق بشر افتاده اند. در این میان موضع ابراهیم رئیس ، جلاد مشهور و از اعضای کمیته مرگ وقیحانه است. او برای قربانیان دلسوزی می کند.

در حالی که مردم ایران بیش از سه دهه از تبعیض دینی رنج می برند و تعداد زیادی از ایرانیان به خاطر عقاید دینی در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر هستند، دلسوزی پایوران رژیم بیش از حد و اندازه عوامفریبانه و فرصت طلبانه است.