فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۶ شهریور
از همایش اعتراضی برای آزادی رضا شهابی تا خُرُوش مردم بانه

زینت میرهاشمی

رویدادهای ۳ روز اخیر، از همایش اعتراضی کارگران سندیکای شرکت واحد در برابر مجلس ارتجاع در روز سه شنبه ۱۳ شهریور، راهپیمایی گسترده اعتراضی مردم شهر بانه در استان کردستان در روزهای دوشنبه 13 و سه شنبه ۱۴ شهریور، برگزاری مراسم خاکسپاری مجید هدایت کارگر کارخانه آجر پزی دهدشت (قربانی حادثه کار، ناامنی کار) با حضور گسترده مردم در روز دوشنبه ۱۳ در روستای پشت چندار بخش سرفاریاب ، تجمع اعتراضی بازنشستگان گیلان روز سه شنبه ۱۴ شهریور در برابر استانداری، تجمع اعتراضی غارت شدگان کلاسپین در روز چهارشنبه ۱۵ شهریور، تجمع اعتراضی کارگران اخراجی گچساران در برابر فرمانداری روز چهارشنبه ۱۵شهریور و .... نشان دهنده زبانه های آتش خشم مردم از استبداد و ظلم رژیم ولایت فقیه است.

همایش رانندگان و کارگران شرکت واحد در روز سه شنبه ۱۴ شهریور در برابر مجلس ارتجاع همراه با حمایت دانشجویان و معلمان با شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شهابی آزاد نشود این وضع ادامه دارد، دانشجو، کارگر اتحاد و کارگر زندانی آزاد باید گردد»، واکنش عدالتخواهانه و انعکاس صدای سرکوب شدگان و زندانیان مقاوم اعتصابی است. صدای بی صدایانی که زیر چکمه های مزدوران استبداد ولایت فقیه، به تسلیم نه می گویند.
 
رویداد مهم دیگر، شورش عدالتخواهانه مردم شهر بانه در استان کردستان علیه تداوم قتل کولبران و به ویژه قتل دو کولبر در روز دوشنبه 12 شهریور توسط ماموران انتظامی رژیم است. حرکت گسترده مردمی در بانه پایوران رژیم و حافظان بیت خامنه ای را چنان ترسانده که ماموران را به منطقه گسیل و تظاهرات مسالمت آمیر مردم را با گاز اشک آور پاسخ دادند. بیگلری مجلس نشین منطقه بانه، با تهدید مردم، تجمع مردمی را «به ضرر مردم بانه» اعلام و آن را بی نتیجه دانست.
قتل کولبران توسط گلوله های ماموران رژیم تبدیل به امری رایج شده است. بر اساس آمار اتحادیه آزاد کارگران، «از ابتدای سال ۹۶ تا کنون ۴۰ کولبر کشته شده اند که ۳۰ نفر آنها با شلیک مستقیم نیروی انتظامی و مرزی صورت گرفته است.» بر اساس گزارش، ۶۴ درصد به قتل رسیدگان در سال ۹۶، بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشته اند.
 
در پایان باید از مقاومت پرشکوه زندانیان سیاسی مقاوم و شجاع علیه ظلم و ستم رژیم یاد کرد که برگ زرینی از مبارزه مردم ایران است. زندانیان اعتصابی گوهر دشت کرج وارد چهلمین روز اعتصاب غذای خود شده اند. همچنین رضا شهابی، حمزه درویش، مهدی خزعلی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند.