فراسوی خبر پنجشنبه.... ۳۱ فروردین
نمایش انتخابات همراه با ترس از قیام مردمی

زینت میرهاشمی

در حالی که ۹۹ درصد از ۱۶۳۶ نفری که برای بازی در سیرک انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند در صف حذف شورای نگهبان هستند، بازیگران دانه درشت این نمایش از هم اکنون جدال خود را آغاز کرده اند. در این نمایش دو چهره یکی جلاد و دیگری شیاد، بیش از هر بازیگری در کانون تبلیغات باندهای رژیم قرار دارند.
سخن پراکنیهای تهدید آمیز خامنه ای، دادستان تهران و معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیت انتخابات، دو نکته را برجسته می کنند. هراس رژیم از هر گونه حرکت احتمالی مردمی و شورش علیه وضع موجود از یک طرف و تردید از توانایی در مدیریت واکنشهای اعتراضی احتمالی از طرف دیگر. باندهای مختلف رژیم نسبت به طرح تقلب و نپذیرفتن نتیجه نهایی هشدار می دهند.
ولی فقیه روز چهارشنبه ۳۰ فروردین در برابر جبهه گسترده تحریم و به مسخره گرفتن نمایش انتخاباتی، شیادانه از مردم خواست که انتخاباتی پر شور برگزار کنند زیرا که «همه ملت احساس می کنند که کلید کارهای کشور در دست خودشان است.» این حرف وقتی به وسیله یک دیکتاتور  گفته می شود بدین معنی است که بر عکس آن عمل خواهد شد.
خامنه ای که به خوبی می داند تاتر انتخابات بیش از هر هنگام دیگر بی بیننده و بی شنونده است، در سخنرانی روز چهارشنبه خود طبق روال همیشگی پای «دشمن» را در «خراب کردن انتخابات» به میان کشید.
 
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز چهارشنبه با یادآوری رویدادهای سال ۱۳۸۸، اعلام کرد که "با هرگونه تجمع، فراخوانهای غیرقانونی، اقدامات ایذایی و اقداماتی که برخلاف قانون توسط کاندیداها و یا رسانه ‌ها صورت گیرد برخورد خواهد شد ."
حسین ذولفقاری معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیت انتخابات هم از وجود ۲۶۰ هزار مامور تامین امنیت انتخابات سخن گفت.
تنفر عمومی و تاثیر شعار تحریم در نمایش انتخابات قبلی، انتخابات نمایشی پیش رو را از نظر امنیتی به چالش کشیده است.