فراسوی خبر... دوشنبه ۲۸ فروردین
آذربایجان در آب و آتش، به یاری بشتابیم>

لیلا جدیدی

روز جمعه ۲۵ فروردین در اثر ریزش شدید باران و سیل، ده ها نفر در آذربایجان جان خود را از دست دادند. علاوه بر خسارتهای جانی، خانه و کاشانه آنها تخریب شد، روستاها آسیب شدیدی دیده و مزارع نابود شدند. این رویداد و حوادث مرگبار دیگری از جمله توفان شن، زلزله، ریزگردها و توفان اگر چه ناشی از تحولات طبیعی هستند، اما رژیم فاسد جمهوری اسلامی مسوول پیامدهای بدون کنترل و خسارتهای قابل پیشگیری جانی و مالی آنها است.

حکومتی که هزینه سنگین ساحت نیروگاه های هسته ای و موشک و جنگ افروزی در سوریه را به دوش مردم انداخته، فاقد سیستم و ساختار علمی هواشناسی است که امروزه می تواند به سادگی این گونه حوادث را پیش بینی کند یا نسبت به احتمال وقوع شان هشدار بدهد. از این روست که هر تغییر شدید آب و هوایی خسارتهای بزرگی را نصیب مردم ما می کند؛ امری که در کشورهای دیگر با پیشگیریهای لازم به حداقل رسیده است.

از سوی دیگر، عدم سرمایه گذاری در زیرساختهای کشور، خانه ها و ساختمانهای فرسوده یا ناکارا در برابر حوادث را به تله هایی مرگبار بدل کرده و به فاجعه عمق و گستردگی بیشتر داده است.

علاوه بر این دو عامل، عدم رسیدگی به نیازهای آسیب دیدگان هم فاجعه را تشدید می کند. عبدالکریم حسین زاده، نماینده رژیم از اشنویه و نقده در مجلس ارتجاع، اعلام کرده: "واقعیت این است که در مسیر وقوع سیل، زیرساختها و ابنیه های فنی به طور کامل تخریب شده و تعداد کثیری از خانه های روستایی از بین رفته است. حجم سیل بالا بوده و ظرفیتهای موجود برای مقابله با این بحران پاسخگو نیست."

رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه های دزد و فاسد حکومتی تاکنون همواره مانع کمک رسانی مستقل مردمی و ایجاد همبستگی بین آنان شده اند. نمونه ای از آن هم دستگیری گروهی بود که به یاری زلزله زدگان آذربایجان در تابستان ۱۳۹۱ شتافتند. آنها علت بازداشت خود را باز گذاشتن امکان برای سوواستفاده سپاه پاسداران از کمکهای ارسالی کشورهای دیگر اعلام کردند و گفتند، حتی هلال احمر هم سپاه را مانع ارسال کمکهای خود اعلام می کرد. گفتنی است که عده ای از همین بازداشت شدگان هنوز پس از گذشت سالها در زندان بسر می برند که یک نمونه آن زندانی سیاسی، سعید شیرزاد است.

باعث و بانی تبدیل حوادث طبیعی به فجایع انسانی با آثار درازمدت، رژیم فاسد جمهوری اسلامی است که ثروت کشور را غارت کرده و یا هزینه جنگ افروزی می کند.

از هر راهی که می توانیم به یاری مردم مناطق آسیب زده بشتابیم و رسیدگی و تامین نیازهای آسیب دیدگان را مطالبه کنیم.