فراسوی خبر.... ۲۶ فروردین
پپسی باز کردن روحانی برای خودش

زینت میرهاشمی

نامزدی نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از اقشار گوناگون برای انتخابات ریاست جمهوری، واقعیت مسخره جایگاه رئیس جمهوری در رژیم ولایت فقیه را نشان می دهد. در حالی که همه می دانند شورای نگهبان بی محابا همه آنها را از لیست حذف خواهد کرد، با این حال با این اقدام به نظام ولایت فقیه ریشخند می زنند.
شوی انتخاباتی با نامزد شدن رئیسی و روحانی از روز آدینه ۲۵ فروردین کلید خورد. سخن پراکنیهای این دو شیاد و جانی، وجه تشابه بسیار دارد. هر دو بر بزک کردن نظام و نقش خود در این ماموریت را به رخ کشیدند.

روحانی در سخنرانی بعد از اعلام نامزدی اش، با تعریف از عملکرد دوره ۴ ساله اش یک پپسی برای خود باز کرد. او مدعی اجرایی شدن تمام وعده های خود در مورد مشکلات اقتصادی شد. از آنجا که در هفته های اخیر باندهای مخالف روحانی به نیابت از خامنه ای مشکلات اقتصادی را برجسته کرده اند، روحانی در مقابل به دنده آخر زده و مدعی شد که هم اقتصاد را نجات داده، هم اخلاق را احیا کرده و هم تعامل سازنده با جهان ایجاد کرده است. وی ثابت کرد که از راننده قطار بی دنده و ترمز دولت قبلی دست کمی ندارد. حسن روحانی از آمار و اعدادی برای موفقیت دولتش در زمینه اشتغال و تورم صحبت کرد که نه تنها این آمار مورد تایید نیست بلکه هیچ رویکردی در توسعه اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت مردم و اشتغال نیروی کار نداشته است. روحانی در حالی از پایین آمدن نرخ تورم حرف می زند که تورم و بیکاری در سال 96 همچنان بالا رفته است. وی که خود را پدر فرزندی به نام برجام معرفی کرد، نگهداری از آن را نقطه تفاوت خود با کاندیداهای دیگر برای ورود به بازیگری در شعبده بازی انتخابات دانست.

در مقابل روحانی شیاد، رئیسی جنایتکار چه گفت؟ او بعد از اعلام نامزدی اش، در برابر سوالی در مورد حقوق شهروندی بی شرمانه گفت: « بس است نگارش حقوق شهروندی، مگر ما کم نوشته داریم، امروز باید بدان عمل شود. امروز میدان اجرای حقوق شهروندی است و نه نگارش و انشانویسی.». ابراهیم رئیسی عضو هیات مرگ و مجری فرمان خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی آن چنان افشا شده است که سخنان اش به تنفر بیشتر در میان مردم دامن می زند.