نه به خشونت علیه پرستاران/ در سه هفته ۴ بار پرستاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند!

جنبش رنگین کمان بیشماران (تیر 98) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

چالشهای معلمان (تیر۹۸) - فرنگیس بایقره

پزشک متخصص اعصاب،پرستارشیرازی راکتک زد

دانشگاه در ماهی که گذشت (تیر ۹۸) - کامران عالمی نژاد

کارورزان سلامت (تیر ۹۸) - امید برهانی

تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی

جنبش رنگین کمان بیشماران (خرداد 98) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

کارورزان سلامت (خرداد ۹۸) - امید برهانی

گزارشی از دادگاه رسیدگی به شکایت انگ زدن امنیتی به انتخابات سندیکای منتخب کارگران شرکت واحد و پیگیران پروژه سپیدار ۲و۳

بیانیه سندیکای نقاشان البرز: زنجیره‌ی حمایت از زندانیان سیاسی، نیازمند اتصال حلقه‌های تک افتاده به هم است!

مشارکت پایین پرستاران در انتخابات نظام پرستاری نشانه اعتراض‌شان بود/ ۱۰ درصد در انتخابات شرکت کردند

کارورزان سلامت (خرداد ۹۸) - امید برهانی

چالشهای معلمان (خرداد ۹۸) - فرنگیس بایقره

اعتصاب سه روزه پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت ۹۸) - کامران عالمی نژاد

جنبش رنگین کمان بیشماران (اردیبهشت 98) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

اعتراض کارگران کاشی نیلوفر خاتمه یافت/ مسئولان قول پیگیری دادند

چالشهای معلمان (اردیبهشت ۹۸) - فرنگیس بایقره

کارورزان سلامت (اردیبهشت 98) امید برهانی

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان آزادی تهران

بازگشت به صفحه اول