چالشهای معلمان (فروردین ۱۴۰۳) - فرنگیس بایقره

درخواست کنفدراسیون جهانی مواد غذایی IUF از سازمان جهانی کار نسبت به وضعیت سلامتی عثمان اسماعیلی

جنبش رنگین کمان بیشماران (اسفند ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (اسفند ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (اسفند 1402) - فرنگیس بایقره

سفره‌ی کارگران ایران در آغاز سال نو، همچنان خالی است!/ مأمورند و معذور؛ چه بی شرم‌اند اینان! - امیر جواهری لنگرودی

وزیر کار رئیسی باردیگر در آخرین روز سال حداقل دستمزد کارگران را یک جانبه اعلام کرد/این حداقل، ۴ تا ۵ برابرکمتر از سبدمعیشت و ۲۸ تا ۳۶برابرکمتر از حقوق نمایندگان مجلس رژیم است

جنبش رنگین کمان بیشماران (بهمن ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

اعتصاب رانندگان خط ۷ سامانه ۴ به خاطر تاخیر در پرداخت عیدی ها

دانشگاه در ماهی که گذشت (بهمن ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (بهمن ۱۴۰۲) - فرنگیس بایقره

نگاهی از داخل کشور به متن اساسنامه‌ی «کنفدراسیون کار ایران - خارج از کشور» - فعال کارگری داخل کشور

جنبش رنگین کمان بیشماران (دی ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

چالشهای معلمان (دی ۱۴۰۲) - فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت ( دی ۱۴۰۲)- کامران عالمی نژاد

جنبش رنگین کمان بیشماران (آذر ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت ( آذر ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (آذر 1402) - فرنگیس بایقره

گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران، بازنشستگان، پرستاران و ... در ایران! - بهرام رحمانی

جنبش رنگین کمان بیشماران (آبان ۱۴۰۲)- گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت ( آبان ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (آبان 1402) - فرنگیس بایقره

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»! - بهرام رحمانی

چالشهای معلمان (مهر 1402) - فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت (مهر ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

جنبش رنگین کمان بیشماران (مهر ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

جنبش رنگین کمان بیشماران (شهریور ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (شهریور ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (شهریور 1402) - فرنگیس بایقره

جنبش رنگین کمان بیشماران (مرداد ۱۴۰۲)- گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

چالشهای معلمان (مرداد 1402) - فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت (مرداد ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

جنبش رنگین کمان بیشماران (خرداد ۱۴۰۲)- گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (تیر ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (تیر 1402) - فرنگیس بایقره

نگاهی به ۹ ماه برخورد با دانشجویان معترض؛ از «فلج تحلیلی» تا بسیج همه ابزارهای سرکوب - میلاد پورعیسی

دانشگاه در ماهی که گذشت (خرداد ۱۴۰۲) - کامران عالمی نژاد

تعطیلی جمعه برای کارکنان سامسونگ

معرفی ترازنامه 2796 حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال 1401

جنبش رنگین کمان بیشماران (اردیبهشت ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

خطاب به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری همزمان با برگزاری یکصد و یازدهمین کنفرانس سازمان جهانی کار - کانون مدافعان حقوق کارگر

پیام رضا شهابی به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان ‌جهانی کار

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی در برلین

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت 1402) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (اردیبهشت 1402) - فرنگیس بایقره

حسن سعیدی، عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد: علت اعتصاب پیروزمند سال 1401 چه بود؟

جنبش رنگین کمان بیشماران (فروردین ۱۴۰۲) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

کودکان کار، میراث رژیم سرمایه اسلامی - آرتمیس زرین کوب

چالشهای معلمان (فروردین 1402) - فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت (فروردین 1402) - کامران عالمی نژاد

بازگشت به صفحه اول