نگاهی به مبارزات چنبشهایِ مردمی - فرامرز دادور

افزایش کابوس «جنگ» جدید بین آمریکا و ایران با به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در عراق - بهرام رحمانی

قاسم سليماني به همراه تيم تروريستي اش بور شد! - عباس رحمتي

واکنش ها به هلاکت قاسم سلیمانی از جمله برخی نویسندگان و هنرمندان! - بهرام رحمانی

قیام آبان، یک گُسست قطعی - منصور امان

وظیفه فوری ماایجاد تشکل واتحاد سراسری است! - اسماعیل مولودی

هرگونه مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی از جمله مبارزه مسلحانه بر حق و عادلانه است! - بهرام رحمانی

ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟! - عباس رحمتي

سلاح مردم فریاد بود و سنگ، سلاح دشمن آن ها تفنگ و تانک! - بهرام رحمانی

تغییر مدیریت برای سواستفاده اقتصادی یا ضعف مدیریتی - جمعی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

وحشت حکومت اسلامی از همبستگی جهانی با مادران جان باختگان دی ماه ١٣٩٨! - بهرام رحمانی

اول بخش مالی را ملی کنید - فرایتاگ/ برگردان: بابک

وحشت رژیم از پیوند اعتصاب کارگری با قیام سراسری - زینت میرهاشمی

آتش جواب آتش! - پرنیان

کمپین رعب و وحشت خامنه ای و خوردن نجاست خود از ترس قیام خلقهای ایران -هوشنگ اسدیان (پگاه)

نگاهی به تاریخچه دانشگاه و جنبش دانشجویی ایران با گرامی داشت ١٦ آذر ١٣٩٨!- بهرام رحمانی

چهل سال خون گریستیم بسه دیگه می ایستیم! - بهرام رحمانی

بنزین بهانه است! کل نظام نشانه است!: بهرام رحمانی

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون قیام پرتوان مردم ایران علیه تبهکاران حاکم

گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي! - عباس رحمتي

‌آن هایی که باد می کارند طوفان درو می کنند! - بهرام رحمانی

چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران! - عباس رحمتي

حمایت دولت های روسیه، ترکیه و سوئد از آدم کشی های اخیر حکومت اسلامی ایران! - بهرام رحمانی

شبیخون بنزین - سامان

حاکمیت ایران زیر ضربه اعتراضات مردم!/نگاهی مختصر به رویدادهای اخیر و نکاتی مهم در آن - اسماعیل مولودی

چهل سال دروغ، سرکوب، شکنجه، اعدام، ترور، دزدی و استثمار! - بهرام رحمانی

مسئولیت ما و این همه خبر! - حماد شیبانی

خشم توده ها جز با آتش به جان خصم، خاموشی نمی گیرد - اشرف دهقانی

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون قیام پرتوان مردم ایران علیه تبهکاران حاکم

وقتی منافع حیاتی به منابع خسارت تبدیل می شود - منصور امان

شورش علیه ظلم برحق است! _ مهدی سامع

اعتراضهای توده ای علیه نولیبرالیسم نظامی شیلی - آمریکا ۲۱/ لیبر نت/ برگردان: بابک

برداشتن چوب و فرار کردن سگِ هارِ دزد، رو به جلو - هوشنگ اسدیان (پگاه)

در مقابل دفاع گروهی نژادپرست از حمله نظامی ترکیه به روژآوا با شعار «مرگ بر کرد» در تبریز، سکوت نکنید! - بهرام رحمانی

نخستین جنگاوران محمّد - برت آوربیک/ برگردان: سامان

ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است! (قسمت نهم) - بهرام رحمانی

لبنان: خیابان زرد در برابر خیابان سرخ - حماد شیبانی

خشونت حکومتی در برابر حق خواهی کارگران _ زینت میرهاشمی

نگاهی به وظایف اپوزیسیون چپ _ فرامرز دادور

روایت های مختلف از کشته شدن البغدادی و ظهور و افول داعش! _ بهرام رحمانی

امپراتوری عثمانی، نسخه‌ی دوم؟ _ اَلِو اسکات _ برگردان: پویا موحد

روژآوا؛ یک لحظه تراژیک و بُن بستی خودساخته - منصور امان

پوپولیسم راست دقیقا در دوره رونق جان می‌گیرد - ملس-ورنر دیس/ برگردان: سامان

راهپیمایی اربعین در عراق، نمایش قدرت سیاسی و کسب سود! - بهرام رحمانی

طبقه و نژاد در برزیل؛ آنها فقیرند، چون سیاه پوستند - تاتس/ برگردان: بابک

نگاهی به وضعیت بحرانی آب در ایران و جهان (بخش اول) - محمد کاشفی

بانوان ايران استاديومهاي كاملن آزاد ميخواهند! - عباس رحمتي

ارمغان اردوغان فاشیست به مردم روژآوا و ترکیه!/ وظایف روشنفکران و هنرمندان در مقابل و جنگ دولت ترکیه بر علیه روژآوا چیست؟! - بهرام رحمانی