رابطه اختلاس از اموال عمومی و بی حقوقی کارگران - زینت میرهاشمی

نگاهی به شورش مردم مشهد در خرداد 1371 - آرش

روانشناختی قتلهای ناموسی در ایران - یسنا احمدی

آیا سلطه حکومت اسلامی بر عراق رو به افول است؟! - بهرام رحمانی

طرح استعماري چين در ایران! - عباس ( بابك ) رحمتي

یکدست سازی با تاریخ مصرف محدود - منصور امان

حکومت اسلامی عامل اصلی همه فلاکت‌های جامعه ایران و نابودی محیط زیست است! - بهرام رحمانی

شكست رژيم و شورش میلیونی گرسنگان! - عباس ( بابك ) رحمتي

نگاهی به خشونت نهادینه شده، نمونه های آن در امریکا و ایران - فرامرز دادور

تهدیدهای ولایت، کابوسهای خامنه ای و راهکارهای ولی فقیه - مهدی سامع

یکدست سازی با تاریخ مصرف محدود - منصور امان

صمد بهرنگی، جوان متفکری که با امواج ارس به دریا پیوست - بهرام رحمانی

"تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است"/ به یاد قیام آفرینان آبان ماه 98 و چشم انداز مبارزه مسلحانه در ایران. - هوشنگ اسدیان (پگاه)

پرونده اتمی حکومت اسلامی سنگین‌تر شده است! - بهرام رحمانی

نگاهی به وضعیت کودکان رنج و کار در ایران - م . وحیدی

اسد گوشی را برنمی دارد - مینا واچ/ برگردان: بابک

سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت فاشیست ترکیه را شدیدا محکوم کنیم! - بهرام رحمانی

كودكانِ كار حقوق مردم را به آنها باز ميگردانند؟! - عباس (بابك) رحمتي

تجارب و دستاوردهای ارزنده معترضان آمریکایی و شکاف در هیات حاکمه آمریکا! - بهرام رحمانی

خامنه ای در ستیز با عدالت طلبی - زینت میرهاشمی

کادر بیمارستان، مبارزان بدون سلاح - کامران عالمی نژاد

سیاست‌های نژادپرستانه حاکمیت آمریکا و ابرقدرتی آن، بیش از پیش زیر سئوال رفت! - بهرام رحمانی

مصاحبه نشریه اقتصادی - اجتماعی آگاهنامه شماره ۵ بهار ۹۹ با علیرضا ثقفی

استراتژی «ایمنی جمعی» سوئد! - بهرام رحمانی

بادکُنک بورس؛ غارت در انتهای بُن بست - منصور امان

برخی از بیانیه های «کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر» (فروردین 99)

جمعی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران: وضعیت کارگران گروه ملی فولاد در دوران کرونا

حکومت سانسور و تهدید، دروغ و ریا، دزد و تبه‌کار، جنگ‌طلب و تروریست اسلامی ایران! - بهرام رحمانی

نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟- عباس رحمتی

«فلیسین کابوگا» ۸۰ ساله به دلیل نسل‌کشی رواندا؛/ پس از ۲۶ سال فرار در اطراف پاریس دستگیر شد - بهرام رحمانی

سرمایه داری و آنفلوانزای اسپانیایی ۱۹۱۹ - ۱۹۱۸ - کیشیا تیلر/ حزب سوسیالیست ایرلند/ برگردان: بابک

چه اتفاقی در این سیاره افتاده و دیدگاههای چپ در این باره - لیلا جدیدی

جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! - عباس- رحمتي

درد، تنهایی و اضطراب تجربه دوران کرونایی از زبان بهبود‌یافتگان! - بهرام رحمانی

گدا پروری برای فرودستان و کلاه برداری از تهیدستان - زینت میرهاشمی

"از این جیب به آن جیب" ریختن پول ملت - کامران عالمی نژاد

وزیر هفت‌ تیر‌‌کش و آدم‌ کش - بهرام رحمانی

جهل و خرافات دینی و بی‌ توجهی حکومت جامعه ایران را در معرض خطر بزرگی قرار داده است! - بهرام رحمانی

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران و مزدبگیران

کُرونا؛ رها کردن گُرگ در گله - منصور امان

کیسه گشاد خامنه ای برای دریافت دلار آمریکایی - مهدی سامع

ضرورت اتحاد در اپوزیسیون مردمی - فرامرز دادور

کرونا و شرایط طبقه کارگر ایران/ آیا رفع تحریم خواست واقعی سپاه است؟ - مهدی کوهستانی

دولت انقلابی توهمی بیش نیست/ چرا جامعه طبقاتی با هیچ دولتی نابود نمی‌شود؟ - برگردان از: نادر تیف

بودجه ۱۳۹۹ و کرونا و باندبازی‌ ها و دزدی‌ های حکومتیان! - بهرام رحمانی

علم بهتر است يا ثروت يا هردو ؟! - ع- رحمتي

دروغ و فریب و نیرنگ حکومت اسلامی و سپاه پاسداران آن! - بهرام رحمانی

بحران کرونا: مقاومت در عصر پاندمی - مارکس ۲۱/ برگردان: بابک

سیاست‌ ها جنگ‌ طلبانه و تجاوزکارانه و فاشیستی حکومت ترکیه پایانی ندارد! - بهرام رحمانی