تروریستی که رفیق صدیق کمانگر را کشت، درگذشت _ بهرام رحمانی

سگ‌ هاری شده‌ام، گرگ هاری باید، پایه‌های لرزان حکومت اسلامی _ سامان


اشغال کشتی سازی بلفاست با شعار پایان خصوصی سازی - سوسیالیست ورلد نت/ برگردان: بابک

«رنج نامه از «بیدادی» که بر کارگران و فرزندانشان میرود» – حسین اکبری

همدستی باندهای حکومت در سرکوب فعالان کارگری - زینت میرهاشمی

اقای نجفی! سردار و وزیر و شهردار و نورچشمی حکومت ! _ شعله پاکروان

دور باطل مبارزات سیاسی در ایران - گلرخ ابراهیمی ایرایی

پیش زمینه و بستر کارزار تحریم انتخابات و تقویت جبهه سرنگونی _ منصور امان

حراج اتوریته خامنه ای _ مهدی سامع

لیستی از ترورهای حکومت اسلامی ایران در داخل و خارج کشور!(بخش پنجم) _ بهرام رحمانی

در حاشیه شعار همه باهم! _ اسماعیل مولودی

گرایش جهانی به یک عصر طلایی _ تاین بایتندورپ _ ترجمه: سامان

اوجلان:کردها نیازی به تشکیل دولت مستقل ندارند! - بهرام رحمانی

تاسیس «مرکز عملیات مشترک» جنگی و اشغال‌گری میان حکومت‌های فاشیست ترکیه و آمریکا! - بهرام رحمانی

اسلام روشنگر است، آیا بدان باور دارید؟ - گرکو تمپلمان/ ترجمه: سامان

سیریزا، درسهای یک شکست/ مارکس ۲۱/ برگردان و خلاصه: بابک

راه کار های مبارزاتی رادیکال در ایران - فرامرز دادور

ترور رفقا غلام کشاورز و صدیق کمانگر!(بخش چهارم) - بهرام رحمانی

سرکوب و فساد همزاد دیکتاتوری - زینت میرهاشمی

جنبش فرودستان، جریان اصلی تحول - سعید حسن زاده

دعوت رژیم مُلاها از آمریکا به جنگ بهداشتی - منصور امان

دشمن کشور و مردم همین نظام است - مهدی سامع

گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت داخلی آلمان و دستگیری تروریست‌های حکومت اسلامی ایران در آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، کنیا!(بخش سوم) - بهرام رحمانی

گزارشی از شرائط اقتصادی و تاثیر آن در انتخابات پیش رو - رحمان جاری

توسعه سبز یک توهم است - برگردان و خلاصه: بابک

یادداشت های فراموش شده (2)/کولبران - امید آدینه

صدور پان‌اسلامیسم و تروریسم حکومت اسلامی به لبنان! - بهرام رحمانی

جنبش کارگری و مردمی در ایران- فرامرز دادور

احساسات بخشی دموکراسی هستند - برگردان: سامان

مرگ کسب و کار اصلی حکومت اسلامی ایران است! - بهرام رحمانی

علائم آشکار فساد کلان در حکومت - زینت میرهاشمی

گزارشی از شرائط اقتصادی و تاثیر آن در انتخابات پیش رو - رحمان جاری

یادداشتهای فراموش شده (1)/ کارگران - امید آدینه

ماجراجویی‌های خطرناک حکومت اسلامی ایران! - بهرام رحمانی

تشدید جنگ روانی و لفظی بین سران آمریکا و ایران! - بهرام رحمانی

همه راه حلهای یک رژیم ورشکسته و بی ثبات - منصور امان

چپ مارکسیستی، از کابوسهای خامنه ای - مهدی سامع

ریاکاری خامنه‌ای در نمایشگاه کتاب و سانسور شدید در ایران! - بهرام رحمانی

گزارشی کوتاه از شرایط جامعه - رحمان جاری

چهل سال دروغ، سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام، فقر و جنگ، ارمغان حکومت اسلامی به مردم ایران! - بهرام رحمانی

افزایش جمعیت زیر خط فقر، تشدید استثمار و رشد فساد - زینت میرهاشمی

نقاط قوت نظام، پاشنه آشیل ولایت خامنه ای - مهدی سامع

نگاهی به اعتراضات کارگران فولاد ملی اهواز و پیامدهای آن - یکی از کارگران فولاد ملی اهواز

قدرت‌گیری احزاب محافظه‌کار و نژادپرست در پارلمان اروپا، چه تاثیری بر کشمکش‌های خاورمیانه خواهد گذاشت؟ - بهرام رحمانی

بازخوانی چند پرونده قتل و جنایت حکومت اسلامی ایران! - بهرام رحمانی

فردا دیرست! - نیما امینی پور

سرنگونی، پادزهر فلاکت و جنگ - منصور امان

فریاد دانشجویان علیه دو ارتجاع در هم تنیده - سارا نیکو