مسئولیت ما و این همه خبر! - حماد شیبانی

خشم توده ها جز با آتش به جان خصم، خاموشی نمی گیرد - اشرف دهقانی

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون قیام پرتوان مردم ایران علیه تبهکاران حاکم

وقتی منافع حیاتی به منابع خسارت تبدیل می شود - منصور امان

شورش علیه ظلم برحق است! _ مهدی سامع

اعتراضهای توده ای علیه نولیبرالیسم نظامی شیلی - آمریکا ۲۱/ لیبر نت/ برگردان: بابک

برداشتن چوب و فرار کردن سگِ هارِ دزد، رو به جلو - هوشنگ اسدیان (پگاه)

در مقابل دفاع گروهی نژادپرست از حمله نظامی ترکیه به روژآوا با شعار «مرگ بر کرد» در تبریز، سکوت نکنید! - بهرام رحمانی

نخستین جنگاوران محمّد - برت آوربیک/ برگردان: سامان

ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است! (قسمت نهم) - بهرام رحمانی

لبنان: خیابان زرد در برابر خیابان سرخ - حماد شیبانی

خشونت حکومتی در برابر حق خواهی کارگران _ زینت میرهاشمی

نگاهی به وظایف اپوزیسیون چپ _ فرامرز دادور

روایت های مختلف از کشته شدن البغدادی و ظهور و افول داعش! _ بهرام رحمانی

امپراتوری عثمانی، نسخه‌ی دوم؟ _ اَلِو اسکات _ برگردان: پویا موحد

روژآوا؛ یک لحظه تراژیک و بُن بستی خودساخته - منصور امان

پوپولیسم راست دقیقا در دوره رونق جان می‌گیرد - ملس-ورنر دیس/ برگردان: سامان

راهپیمایی اربعین در عراق، نمایش قدرت سیاسی و کسب سود! - بهرام رحمانی

طبقه و نژاد در برزیل؛ آنها فقیرند، چون سیاه پوستند - تاتس/ برگردان: بابک

نگاهی به وضعیت بحرانی آب در ایران و جهان (بخش اول) - محمد کاشفی

بانوان ايران استاديومهاي كاملن آزاد ميخواهند! - عباس رحمتي

ارمغان اردوغان فاشیست به مردم روژآوا و ترکیه!/ وظایف روشنفکران و هنرمندان در مقابل و جنگ دولت ترکیه بر علیه روژآوا چیست؟! - بهرام رحمانی

ضرورت وجود سازمان هایِ چپ و مترقی برای پیشرفت در جامعه - فرامرز دادور

همکاری نهان و آشکار دولت های سرمایه داری جهان با دولت و ارتش فاشیست ترکیه در حمله به روژآوا!/جهان شرمسار مردم روژاوا! - بهرام رحمانی

تجاوز نظامی به کردستان سوریه، جنایت جنگی است! - مهدی سامع

باتوم و زندان، پاسخ حکومت به جنیش کارگری - زینت میرهاشمی

شکست رویکرد «سخت» و «نرم» علیه جامعه - مهدی سامع

«آن عاشقان شرزه که باشب نزیستند... » - م . وحيدي

چپاول ثروت و عطش خونريزي را حمايت نكنيد! / سيري كوتاه درنشست سازمان ملل: - عباس رحمتي

تحلیل وقایع خونین عراق، در چهارچوب جنگ‌های «نیابتی» منطقه! - بهرام رحمانی

امنیت و ثبات نسبی «روژآوا»، خاری در چشم حکومت‌ها به‌ویژه حکومت فاشیستی ترکیه! - بهرام رحمانی

علیه قیام در دو پرده _ منصور امان

پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا ! _ عباس رحمتي

دروغ‌های سخیف و بی‌شرمانه حسن روحانی، پیروز شدیم! مردم امسال آرام‌ترند و وضع ما به مراتب بهتر است _ بهرام رحمانی

بازگشایی مدارس، شادی و سرور کودکان مدارس و درد و غم و دلهره والدین آن ها! _ بهرام رحمانی

اجازه ندارم به جای همسرم رای دهم، دموکراسی مستقیم در قرن هجدهم _ برگردان: سامان

مشخصات اپوزسیون مردمی در ایران _ فرامرز دادور

فاجعه زیست محیطی در ایران و احتمال دفن زباله های اتمی روسیه در ایران! _ بهرام رحمانی

تروریستی که رفیق صدیق کمانگر را کشت، درگذشت _ بهرام رحمانی

سگ‌ هاری شده‌ام، گرگ هاری باید، پایه‌های لرزان حکومت اسلامی _ سامان


اشغال کشتی سازی بلفاست با شعار پایان خصوصی سازی - سوسیالیست ورلد نت/ برگردان: بابک

«رنج نامه از «بیدادی» که بر کارگران و فرزندانشان میرود» – حسین اکبری

همدستی باندهای حکومت در سرکوب فعالان کارگری - زینت میرهاشمی

اقای نجفی! سردار و وزیر و شهردار و نورچشمی حکومت ! _ شعله پاکروان

دور باطل مبارزات سیاسی در ایران - گلرخ ابراهیمی ایرایی

پیش زمینه و بستر کارزار تحریم انتخابات و تقویت جبهه سرنگونی _ منصور امان

حراج اتوریته خامنه ای _ مهدی سامع

لیستی از ترورهای حکومت اسلامی ایران در داخل و خارج کشور!(بخش پنجم) _ بهرام رحمانی