خیزش زاینده رود؛ تا قاهره راهی نیست - منصور امان

جشن شب یلدا، آبیاری نهال امید، شادی و روشنایی در درازترین شب سال - احد قربانی دهناری

لایحه‌ی بودجه جمهوری اسلامی برای سال ۱۴۰۱ – برنامه‌ی اقتصادیی مبهم، ویرانگر، تبلیغی با تمرکز بر نظامی‌گری، رانتخواری و ایدئولوژی سرکوبگر- احد قربانی دهناری

21 آذر روز «نجات» آذربایجان یا روز قتل‌عام مردم آذربایجان؟! - بهرام رحمانی

مزد توافقی، حراج نیروی کار و تشدید استثمار - زینت میرهاشمی

اشک تمساح خامنه‌ای در رابطه با فرار مغزها از ایران! - بهرام رحمانی

لیبرالیسم خطاب به ملاتاریا: هدفی جز تو وجود ندارد - عباد عموزاد

قوانین ضدپناهندگی در قرن بیست و یکم! - بهرام رحمانی

ولایت فقیه؛ پوسیدگی در درون، تنفر از برون - مهدی سامع

جنگ آب در ایران، جنگی نابرابر بین مردم و حاکمیت! - بهرام رحمانی

چهار یادداشت در حاشیه اظهارات حمید نوری (عباسی) در دادگاه استکهلم - امیر جواهری لنگرودی

هواپيمايى اوكراينى و دادگاه نمايشى! - عباس ( بابك) رحمتى

خاطره‌ای از دیدار با غلامحسین ساعدی - نادر ثانی

اعتصابات و رسیدن از کمیت به کیفیت - سعید سلطانی

هنوز زمان برای جلوگیری از کابوس اتُمی مُلاها وُجود دارد - منصور امان

در فرآیند قیام آبان چه آموختم؟ - عباد عموزاد

ميشه هميشه ميشه! - عباس (بابك) رحمتى

بیاد جانباختگان ۲۵ نوامبر! - اسماعیل مولودی

داد خواهیم، این بیداد را!- امیر جواهری لنگرودی

آبان و بغضهای بی پایان - سعید سلطانی

سوتیهای قدرت اول منطقه - مرجان

جنایت‌ های جمهوری اسلامی ایران پایانی ندارد! - بهرام رحمانی

آرمان شهر و آرمان شهرسازی در رابطه با ایدئولوژی - عباد عموزاد

حقوق بشر در سیاست نیئولیبرالیسم حاکم! - اسماعیل مولودی

ادامه فقر و فلاکت با وجود رژیم حاکم بر ایران - زینت میرهاشمی

سرمایه بی وطن، ماوراء ملیت یا ملیت اقتصادی - عباد عموزاد

متن سخنرانی بهرام رحمانی در کلاب هاوس جامعه آزاد و دموکراتیک‌

مسئول اصلی «شکافها، گُسَلها و پرتگاهها» کیست؟ - مهدی سامع

قدرت‌نمایی تو خالی جمهوری اسلامی ایران در مقابل جمهوری آذربایجان! - بهرام رحمانی

سرنگونى رژيم با ادامه جنبش هاى گسترده مردم! - عباس ( بابك) رحمتى

درباره تهدیدات و دروغ‌گویی‌های«آکام نیوز» اطلاعات جمهوری اسلامی برعلیه من! - بهرام رحمانی

خامنه اى، امام خود خوانده! - عباس (بابك) رحمتى

«نوید» آزادی با پرواز «شاهین» - مرجان

ترافیک مانورهای نظامی در مرزهای ایران و آذربایجان! - بهرام رحمانی

پولی سازی آموزش/ گفتار درمانیهای ناموفق - زینت میرهاشمی

اعدام قتل عمد و جنایتی سیاسی توسط دولت است! - بهرام رحمانی

مبارزه علیه اعدام امر طبقه کارگر و مردم مبارز است! - اسماعیل مولودی

مردم ایران نان و آزادی می‌خواهند نه پهباد، موشک، بمب اتم و بحران‌های مرزی و...! - بهرام رحمانی

تحرکات تروریستی جمهوری اسلامی بر علیه سازمان‌های اپوزیسیون کرد! - بهرام رحمانی

باند تبهکار حاکم به قتل عام مردم ادامه می دهد - مهدی سامع

طب اسلامى دخالت حوزه هاى آخوندى در پزشكى! - عباس ( بابك) رحمتى

شهروندی در رابطه مطیع مطاعی هرم استبداد - عباد عموزاد

درک پایه‌های دموکراسی، خودکامگی و سرمایه‌داری قرن بیست و یکم - نوشته: ریچارد دی. وولف / برگردان: سامان

ما نه چهارتن، بلکه هزاران تن بودیم که "نه" خونین سردادیم ! - امیرجواهری لنگرودی

دولت طالبان ،رئيس جمهور اعدام ،دو روى يك سكه اند! - عباس (بابك) رحمتى

جمهوری اسلامی در اسلامیزه کردن جامعه ایران شکست خورده است! - بهرام رحمانی