قاتلان خود را مُعرفی می کنند - منصور امان

دستگیری نویسندگان، هنرمندان، وکلا و ورزشکاران به‌دلیل حمایت از جنبش انقلابی! - بهرام رحمانی

جنبش انقلابی مردم ایران، جمهوری اسلامی و لابی‌هایش در خارج کشور را نیز رسواتر کرده است! - بهرام رحمانی

بدون شک بساط شرارت استبداد دینی جمع خواهد شد - مهدی سامع

اگر «بهشت» زیرپای مادران است اما در ایران، «جهنم» در زیر پای مادران است! - بهرام رحمانی

شعارهای اعتراضی مردم سراسر ایران (بخش پنجم) - امیرجواهری لنگرودی

بولتن محرمانه خبرگزاری حکومتی فارس؛ سند استیصال حکومت در مقابل خیزش انقلابی مردم ایران! - بهرام رحمانی

به صَف شدن مُردگان سیاسی در برابر خیزش انقلابی - زینت میرهاشمی

نبرد خلق: انقلاب با گامهای استوار مردم پیش می رود

یادداشتهای زن- زندگی-آزادی (نمره بیست وپنجم) - امیرجواهری لنگرودی

نگاهی اجمالی به جنبش دانشجویی ایران و 16 آذر امسال! - بهرام رحمانی

تیم فوتبال آنها، و تیم انقلاب ما - مصطفی یونسی

آقای امیر طاهری، 21 آذر 1325 روز کشتار مردم آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی ایران بود نه روز نجات آذربایجان! - بهرام رحمانی

خیابان مصدق! - علی صدارت

خیزش نسل " زد" در ایران، از جنبش اشغال وال ستریت و بهار عربی تاکنون - لیلا جدیدی

یادداشتهای زن- زندگی-آزادی (نمره بیست وچهارم) - امیرجواهری لنگرودی

انقلاب نوین به رهبری زنان در ایران اجتناب‌ناپذیر است! - بهرام رحمانی

پایگاه های اجتماعی استبداد را نشانه رویم - عباد عموزاد

جنبش "عمامه پرانی" - مصطفی یونسی

صدور حکم اعدام سامان یاسین و تاثیر ادبیات و هنر نوین مقاومت در جنبش‌های انقلابی! - بهرام رحمانی

یک "انقلاب زنانه" علیه خُرافات شرقی و غربی - منصور امان

الهه هیکس هم‌صدا با حکومت اسلامی علیه توماج صالحی هنرمند و قهرمان مردم! - بهرام رحمانی

حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمی‌خوایم! - بهرام رحمانی

نقد مقاله ارژنگ بامشاد‎‎ - امیرجواهری لنگرودی

حکومت اسلامی به دنبال «نعمتی» به نام «جنگ» است! - بهرام رحمانی

یادداشت روزانه (نمره بیست و دوم/ نمره بیست و سوم) - امیرجواهری لنگرودی

حکومت اسلامی، دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه و کودک‌کش در جهان است! - بهرام رحمانی

در میان گرایشات خودکامگی و وحشت - مارلی هویر/برگردان: سامان

نگاه کنید، راست راستکی این یک انقلاب است! - مهدی سامع

مواظب فرصت‌طلبان و نفوذی‌های حکومتی در صف انقلاب نوین خود باشیم! - بهرام رحمانی

دلقکان بی عار، یا هنرمندان صاحب نام؟ - فتح الله کیائیها

معنی عملی شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند بره گم بشه» چیست؟! - بهرام رحمانی

یادداشت روزانه ( نمره نوزدهم ) - امیرجواهری لنگرودی

حواس‌تان به «نادر کیانی»‌‌ها، این عنصر وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در کردستان باشد! - بهرام رحمانی

«فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم» (حافظ) - زینت میرهاشمی

شمع و پروانه - مرجان

پول‌های بلوکه شده ایران به جنبش‌های اجتماعی معترض ایران پرداخت شود نه به حکومت اسلامی! - بهرام رحمانی

حامیان شرمنده قدرت خجولانه هنوز امید به راه حلی دارند - سیمین محمدزاده

یادداشت روزانه ( نمره هیجدهم ) - امیرجواهری لنگرودی

انقلاب علیه حاکمیت‌های مستبد و دیکتاتوری اجتناب‌ناپذیر است! - بهرام رحمانی

مضمون قیام و وظایف ما - منصور امان

«چهلم مهسا شده، کمر رژیم خم شده»! - بهرام رحمانی

«آذربایجان اویاخدی - کوردستان دایاخدی» - «کردستان، چشم و چراغ ایران»! - بهرام رحمانی

حکومت اسلامی ایران را باید بایکوت سیاسی کرد! - بهرام رحمانی

ویروسی سیاسی از نوع نه چندان جدید، اما همیشه مضر و خطرناک! - مصطفی یونسی

آتش‌سوزی در زندان اوین و اهمیت آزادی زندانیان سیاسی! - بهرام رحمانی